FOREX w Domu Maklerskim ING

Dom Maklerski ING Securities wzbogacił swoją ofertę o usługę Forex, czyli możliwość inwestycji na pozagiełdowym rynku walutowym. Dzięki nowoczesnej platformie transakcyjno-analitycznej ING ProTrader, inwestorzy detaliczni mają dostęp do najpłynniejszego rynku finansowego świata, którego globalne dzienne obroty 100-krotnie przekraczają obroty akcjami ze wszystkich giełd.

W ramach usługi Forex w Domu Maklerskim ING, klienci mogą liczyć na przejrzysty model operacyjny No Dealing Desk, w którym kwotowania dostarczane są klientom z rynku międzybankowego z bardzo niskimi spreadami, a dom maklerski działając jako pośrednik – zawiera w imieniu klientów transakcje na rynku międzybankowym.

Do zalet usługi Forex w Domu Maklerskim ING należą:

ING ProTrader – platforma transakcyjna, o rozbudowanych możliwościach obserwacji/konfiguracji kwotowań i prowadzenia zaawansowanej analizy technicznej,
dostępne bezpłatnie DEMO platformy, na którym można uczyć się i testować strategie inwestycyjne jak w warunkach realnych,
bardzo niska prowizja, która standardowo wynosi tylko 0,0035% wartości transakcji,
dostępne mikroloty – czyli praktycznie brak bariery kapitału dla drobnych inwestorów,
wersja na urządzenia mobilne dla systemów iOS i Android,
profesjonalny serwis analityczny i informacyjny, w tym wiadomości PAP i Reuters,
mocno rozbudowany dział edukacji i szkoleń, w tym atrakcyjne kursy video.

W modelu No Dealing Desk – w przeciwieństwie do Dealing Desk (Market Maker), broker nie wystawia klientom własnych ofert kwotowań lecz pośredniczy w dostarczaniu kwotowań i realizacji zleceń klientów na rynku międzybankowym. No Dealing Desk, w którym działa Dom Maklerski ING, cechuje się możliwie najwyższą płynnością i niskimi spredami dzięki współpracy z wieloma bankami-dostawcami płynności o uznanej międzynarodowej renomie.

Szczegółowe informacje dotyczące usługi Forex uzyskać można w specjalnie przygotowanym serwisie internetowym: forex.ingsecurities.pl oraz pod numerami telefonów: 801 321 321 lub 32 357 00 38 lub wysyłając maila z zapytaniem na: otc@ingsecurities.pl.

Nota prawna / ryzyko

Dom Maklerski ING jest nazwą marketingową dla detalicznej działalności maklerskiej prowadzonej przez ING Securities Spółkę Akcyjną w Warszawie, na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, i podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Niniejszy komunikat został przygotowany przez ING Securities S.A. wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego w rozumieniu odpowiednich przepisów Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.) lub Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.).

ING Securities S.A. nie świadczy doradztwa w związku z jakimikolwiek transakcjami zawieranymi przez Klienta, ani nie udziela jakichkolwiek porad inwestycyjnych lub rekomendacji, co do zawarcia takich transakcji. Klient zawierając jakąkolwiek transakcję działa na własny rachunek oraz na własne ryzyko, podejmując niezależne, autonomiczne decyzje dotyczące zawierania transakcji oraz dotyczące faktu, czy dana transakcja jest dla Klienta odpowiednia lub właściwa, w oparciu o własny osąd lub na podstawie niezależnej profesjonalnej porady.

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych