„Zimowa” lokata strukturyzowana w ofercie PKO Banku Polskiego

Bank rozpoczął subskrypcję nowej lokaty, której aktywem bazowym są akcje spółek sponsorujących wydarzenia sportowe, takie jak zimowe igrzyska olimpijskie w Soczi. Dwuletnia lokata, oprócz 100% gwarancji zwrotu zainwestowanego kapitału w dniu zakończenia inwestycji, daje możliwość dodatkowego zysku, uzależnionego od zachowania się cen akcji tych spółek. Minimalna inwestycja w lokatę wynosi 2 tysiące złotych. Subskrypcja potrwa do końca lutego.

– Wybrane do lokaty spółki to firmy o globalnym zasięgu, rozpoznawalnej marce, posiadające jasną strategię rozwoju i atrakcyjne perspektywy wzrostu. Są to tak znane marki na całym świecie jak: Samsung Electronics, Panasonic, ATOS, Coca-Cola, McDonald’s, Addeco oraz Microsoft, które w większości od lat patronują rozgrywkom olimpijskim – mówi Adam Frankowski, dyrektor Departamentu Produktów Inwestycyjnych i Ubezpieczeniowych.

Konstrukcja nowej lokaty umożliwia osiągnięcie zysku uzależnionego od zmian kursów akcji spółek pomiędzy początkową (5 marca 2014), a końcową obserwacją (25 lutego 2016). W przypadku gdy ustalone przez Bank dla każdej ze spółek, jednostkowe stopy zwrotu są:

wyższe niż w przedziale 15-18% – zostaną zastąpione wartością graniczną z tego przedziału, określoną w terminie 5 dni od zakończenia okresu subskrypcji, tj. do 5 marca 2014,
niższe niż 15-18% – będą uwzględnione w ich nominalnych wysokościach.

Jeżeli w okresie dwóch lat średnia wartość zmian akcji znajdujących się w koszyku wyniesie powyżej 0%, posiadacz lokaty otrzyma zwrot wpłaconego kapitału wraz z odsetkami za okres subskrypcji i inwestycji. W przypadku, kiedy średnia zmiana koszyka będzie wynosiła 0% lub będzie ujemna, klient na koniec okresu inwestycji otrzyma zwrot całości zainwestowanego kapitału powiększony o odsetki za okres subskrypcji.

Nowa lokata jest uzupełnieniem różnorodnej oferty depozytowej PKO Banku Polskiego. Obecnie Bank proponuje klientom 15-miesięczną lokatę z atrakcyjnym oprocentowaniem do 3,5% dla klientów inwestujących nowe środki. Oprocentowanie lokaty odnawialnej za dotrzymanie 15-miesięcznego terminu wynosi: dla kwot do 19 999 zł – 2,5% w stosunku rocznym oraz 3,0% dla nowych środków, dla kwot od 20 000 zł do 49 999 zł – 2,7% w stosunku rocznym oraz 3,3% dla nowych środków, dla kwot od 50 000 zł – 2,95% w stosunku rocznym i 3,5% dla nowych środków. Minimalna wpłata na obie lokaty to 1 000 złotych. Można je założyć w oddziałach i agencjach Banku. Bank nie pobiera też opłat za otwarcie i prowadzenie lokaty.

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych