Szansa na 16 proc. zysku przy pełnej gwarancji kapitału dzięki Lokacie 4×4 z gwarancją

Dla tych, którzy szukają zysku znacznie lepszego niż ten, możliwy do osiągnięcia na tradycyjnej lokacie, Bank BGŻOptima przygotował nową propozycję. Lokata 4×4 z gwarancją to szansa osiągnięcia nawet do 16 proc., przy pełnej ochronie zainwestowanego kapitału. Wysokość stopy zwrotu uzależniona będzie od wartości akcji 4 spółek z WIG30 – PKO Banku Polskiego, Pekao SA, PKN Orlen oraz BZ WBK. Zainwestowane środki można wycofać w dowolnym momencie dwuletniej inwestycji bez żadnych opłat i kosztów.
– W ciągu ostatnich kilku miesięcy obserwujemy stopniowy powrót koniunktury. Najnowsze prognozy makroekonomiczne wskazują na to, że polski PKB ma szanse rosnąć w tempie nawet 3,5 proc. rocznie – mówi Marta Domańska-Trzaskoma, ekspert BGŻOptima. – Oznacza to, że potencjalnie wzrośnie również wartość funkcjonujących w naszym kraju firm, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Dlatego zdecydowaliśmy się oprzeć naszą lokatę inwestycyjną o akcje czterech spółek z indeksu WIG30.
Lokata 4×4 z gwarancją umożliwia wypracowanie aż do 16 proc. zysku w dwuletnim okresie jej trwania. Wysokość oprocentowania będzie uzależniona od wyceny akcji spółek w 4 Datach Obserwacji. Każdorazowo gdy w danej Dacie Obserwacji wartość akcji będzie równa lub wyższa wartości początkowej wówczas naliczony zostanie 4 proc. kupon. Ostateczny zysk na koniec okresu Lokaty będzie równy sumie 4 kuponów z czterech wyznaczonych Dni Obserwacji. Klienci będą mogli więc zyskać 4, 8, 12 lub nawet 16 proc. Warto podkreślić, że raz naliczony kupon nie przepada i zostanie wypłacony w dniu zakończenia lokaty.
Co ważne i unikalne na rynku, Lokata 4×4 z gwarancją umożliwia wycofanie pieniędzy w dowolnym momencie, bez ponoszenia jakichkolwiek opłat. W sytuacji zerwania lokaty inwestycyjnej przed upływem terminu jej zapadalności, klient otrzyma pełny zwrot wpłaconej kwoty.
Do produktu mogą przystąpić wszyscy, którzy posiadają Konto Indywidualne BGŻOptima. Minimalna kwota inwestycji to 4 000 złotych. Zapisy można składać od 15 stycznia, przez stronę www.bgzoptima.pl. Pierwszym dniem trwania Lokaty będzie 12 lutego 2014 r. Środki wpłacone w okresie subskrypcji będą do momentu rozpoczęcia Okresu Lokacyjnego oprocentowane na 3 proc. w skali roku. W przypadku zerwania lokaty w Okresie Lokacyjnym, czyli przed 12 lutym 2016 r., premia odsetkowa nie przysługuje, a klient otrzymuje zwrot 100 proc. zainwestowanego kapitału.
Dzień Obserwacji początkowej kursów spółek to 17 lutego 2014. Dni Obserwacji to: 8 sierpnia 2014, 10 lutego 2015, 10 sierpnia 2015, 10 lutego 2016.

Najważniejsze parametry Lokaty 4×4 z gwarancją:
• formuła 4×4 daje szansę na 4 kupony po 4 proc., czyli aż 16 proc. zysku w skali dwóch lat,
• 100 proc. gwarancji wpłaconego kapitału,
• w przypadku naliczenia kuponu jego wypłata na koniec inwestycji jest gwarantowana, nawet jeśli w kolejnych Datach Obserwacji kupony nie będą naliczane (nie dotyczy sytuacji w której Klient zerwał lokatę przed jej zakończeniem),
• brak opłat za wcześniejsze zerwanie lokaty,
• inwestycje w 4 duże spółki wchodzące w skład WIG30
• zapisy od 15 stycznia do 11 lutego 2014 r.

Dodatkowych informacji udziela:
Maria Śmigiera
Zespół Prasowy BGŻOptima
[email protected]
tel.: 501679223

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych