PKO Bank Polski nagrodzony za zmiany w HR

PKO Bank Polski zajmuje wysokie miejsca w rankingach najbardziej pożądanych pracodawców. W ubiegłym roku najistotniejszymi wyróżnieniami było: trzecie miejsce w Top 100 Ideal Employer w kategorii biznes i w rankingu „Jakość na bank 2013”, tytuł Solidny Pracodawca Dekady, pierwsze miejsce w konkursie Employer Branding Excellence Awards 2013 za kampanię wizerunkowo-ekrutacyjną „Jeden Bank. Wiele Pasji”. Do bogatego zestawienia posiadanych już wyróżnień dołączyła nagroda przyznana w trakcie konferencji Warszawskich Dni Rekrutacji.

Artur Miernik został laureatem konkursu Bohaterowie HR, w kategorii najlepszego szefa HR roku. Tytułem tym nagradzane są osoby, które w sposób wyjątkowy zarządzają działami HR. Artura Miernika wyróżniono za modernizację struktury HR w dużej i stabilnej organizacji, w sposób odpowiadający najnowszym światowym trendom. Warszawskie Dni Rekrutacji organizowane są od trzech lat przez HRstandard.pl – Portal branży HR razem z Employer Branding Institute.

Bank zmodernizował oraz rozbudował strukturę organizacyjną HR zgodnie z potrzebami wewnętrznych klientów, m.in.: powołał zespół HR Biznes Partnerów w Centrali, jak również w regionach detalicznych, czyli wysokiej klasy specjalistów odpowiedzialnych za współpracę z jednostkami biznesowymi i wspieranie ich w zakresie rozwiązań HR oraz jednostkę zajmującą się kontrolingiem personalnym. W ramach realizacji strategii HR wdraża rozwiązania systemowe w zakresie zarządzania szkoleniami, oceny i rozwoju zasobów ludzkich, strategii wynagradzania i motywowania pracowników w organizacji, a także w zakresie zarządzania jakością.

Do najważniejszych projektów zrealizowanych przez HR zaliczyć można: wdrożenie katalogu wartości Banku, stworzenie systemu oceny okresowej opartego na modelu kompetencji, wdrożenie systemu wartościowania stanowisk pracy wraz z atrakcyjnym systemem motywowania i benefitów, wdrożenie systemu szkoleń, projekty dotyczące wzmacniania zaangażowania pracowników oraz kształtowania kultury organizacyjnej, zbudowanie i wdrożenie koncepcji zespołu trenerów wewnętrznych. W czasie ostatnich 4 lat pojawiły się w Banku także liczne inicjatywy związane z poprawą współpracy wewnętrznej: badanie satysfakcji i zaangażowania, badanie efektywności współpracy wewnętrznej, czy badania jakości świadczonych usług przez jednostki wewnętrzne.

W ostatnim czasie Bank wdrożył system kafeteryjny MyBenefit – internetową platformę, dzięki której każdy pracownik Banku ma możliwość samodzielnego dysponowania przyznanymi mu środkami z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Za środki zamienione na punkty można kupować wybrane z długiej listy produkty i usługi. Wdrożenie MyBenefit plasuje Bank w czołówce firm w Polsce pod względem innowacyjności w dziedzinie świadczeń pozapłacowych. Sama koncepcja umożliwienia pracownikowi wyboru najbardziej atrakcyjnych świadczeń jest znana na świecie od ponad 20 lat. W Polsce nadal jest mało popularna – jak wynika z danych rynkowych tylko 8 proc. firm w Polsce zdecydowało się na wprowadzenie takiego systemu.

Ponadto od lipca 2013 roku PKO Bank Polski oferuje pracownikom chcącym dodatkowo oszczędzać na emeryturę Pracowniczy Program Emerytalny (PPE). Bank finansuje składkę podstawową w wysokości 3 proc. wynagrodzenia stanowiącego podstawę składek na ubezpieczenie emerytalne.

***

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych