Finansowe wsparcie dla małych i średnich firm

Jak wynika z raportu opublikowanego przez Instytut Badań i Analiz ponad połowa małych i średnich przedsiębiorstw obawia się rosnących kosztów prowadzenia działalności
w 2014 roku. Co piąty przedstawiciel sektora MŚP spodziewa się, że utrata płynności finansowej może być głównym problemem jego biznesu.

Właściciele małych i średnich przedsiębiorstw obawiają się również, że sytuacja finansowa firm może pogorszyć się ze względu na czynniki zewnętrzne, na które nie mają wpływu. Prognozy makroekonomiczne publikowane przez Narodowy Bank Polski pokazują,
że płynność sektora przedsiębiorstw pozostaje dobra, niemniej problem zatorów płatniczych nadal stanowi poważną barierę rozwoju.

Przedsiębiorcy nie są sami
Sektor małych i średnich przedsiębiorstw stanowi 99 proc. firm w Polsce. Instytucje udzielające im finansowania coraz częściej dostosowują swoją ofertę do potrzeb właścicieli firm. Największa spółka leasingowa, EFL dzięki środkom pozyskanym z Europejskiego Banku Inwestycyjnego , umożliwia uzyskanie atrakcyjnego finansowania na rozwój małego
i średniego biznesu, oczekując od swoich partnerów wsparcia młodych osób na rynku pracy. „Leasing Europejski. Praca dla młodych” to produkt dla firm, które w okresie ostatnich
6 miesięcy zatrudniły przynajmniej jedną młodą osobę (15-24 lat), lub które oferują kształcenie zawodowe lub staże/ programy szkoleniowe dla młodych osób. Warunkiem otrzymania korzystnej oferty jest również podpisanie umowy o współpracy z instytucją odpowiadającą za kształcenie (np. uniwersytetem, technikum, szkołą zawodową)
o zatrudnianiu młodych osób (np. podczas letnich praktyk). Przedsiębiorcy w ramach oferty wspieranej prze EBI mogą uzyskać finansowanie, aż o 0,7 punktu procentowego tańsze, od produktu będącego w standardowej ofercie firmy. Radosław Kuczyński, prezes EFL twierdzi, że w obecnej sytuacji każde wsparcie jakie może uzyskać przedsiębiorca, czy to przez dotacje, czy przez uzyskanie dobrej oferty komercyjnej jest bardzo potrzebne. Wspólna inicjatywa EFL oraz EBI to krok w kierunku wspierania zatrudnienia młodych ludzi. Ograniczenia sektora w tym obszarze są wszystkim znane. Uważam, że należy pomagać przedsiębiorcom pokonywać bariery administracyjne i finansowe.

Zatory płatnicze problem do rozwiązania
Utrata płynności finansowej to według badań Instytutu Badań i Analiz zmartwienie co piątego przedsiębiorcy. W połowie 2013 roku sejm przyjął ustawę o terminach płatności. Przedsiębiorstwa, mimo zmian w prawie, dla polepszenia standingu finansowego coraz częściej sięgają po zewnętrzne instrumenty finansowe takie jak faktoring. Z raportu Skaner MŚP na III kwartał 2013 r., przygotowanego na zlecenie EFL wynika, że po faktoring sięgało 6,5 proc. badanych z sektora MŚP. Usługa ta pozwala zabezpieczyć się firmie przed utratą płynności finansowej spowodowaną długimi terminami płatności należności od odbiorców. Korzystający z usługi przedsiębiorca dostaje pieniądze znacznie wcześniej niż zakłada termin płatności na fakturach. Istnieje przekonanie, że faktoring to usługa droga, na którą mogą sobie pozwolić tylko duże przedsiębiorstwa. Rozwiązanie to jest jednak bardzo popularne
w krajach Europy Zachodniej i zyskuje na popularności również w Polsce, również wśród właścicieli mniejszych firm. Polscy przedsiębiorcy zaczynają dostrzegać korzyści płynące
z faktoringu, bo utrzymanie płynność finansowej to wciąż problem przede wszystkim małych i średnich przedsiębiorstw – mówi Stanisław Atanasow, Prezes Zarządu Crédit Agricole Commercial Finance Polska SA (CACFP SA).

Więcej informacji:

Maja Lidke
Europejski Fundusz Leasingowy
Tel.: 603 630 166
E-mail: Maja.Lidke@efl.com.pl

Anna Polak
Marketing & Communications Consultants
Tel.: 728 397 226
E- mail: polak@mcconsultants.pl

***

Europejski Fundusz Leasingowy SA powstał w 1991 roku, jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce. Od początku aktywnie wspiera rozwój przedsiębiorczości w Polsce. W myśl hasła „Więcej przestrzeni dla przedsiębiorczych”, konsekwentnie poszerza zakres rozwiązań dla biznesu i dba o zaspokojenie potrzeb swoich klientów, zapewniając najwyższą jakość obsługi. EFL jest dostawcą kompleksowych rozwiązań finansowych oferując szeroki pakiet produktów – leasing, pożyczkę, wynajem długoterminowy, faktoring oraz produkty dodatkowe. EFL dostarcza konkretne korzyści dopasowane do potrzeb biznesowych klientów oraz sytuacji rynkowej. Od 2001 roku EFL jest częścią Grupy Crédit Agricole, co gwarantuje firmie stabilność finansową i bezpieczeństwo oraz pozwala korzystać z wiedzy i doświadczeń instytucji finansowej o międzynarodowym zasięgu. EFL od ponad 20 lat współpracuje z najbardziej liczącymi się producentami i dostawcami maszyn, urządzeń, pojazdów oraz innych środków trwałych. Firma została wyróżniona m.in. tytułami Firmy Przyjaznej Klientowi, Firmy Wysokiej Reputacji, Finansowej Marki Roku, Perły Polskiej Gospodarki i Najlepszego Partnera w Biznesie. Już 245 tysięcy klientów wybrało EFL na swojego partnera w biznesie. Więcej na: www.efl.pl

Grupa Credit Agricole SA debiutowała na polskim rynku finansowym w 2001 roku. Oferuje swoim klientom szeroką gamę rozwiązań finansowych w zakresie produktów bankowych, leasingowych, ubezpieczeniowych
i factoringowych. W skład grupy wchodzą między innymi Credit Agricole Bank Polska (dawny Lukas Bank), Grupa Europejskiego Funduszu Leasingowego (EFL, Carefleet, EFL Finance, EFL Service, Credit Agricole Commercial Finance Polska SA), a także Credit Agricole Ubezpieczenia na Życie SA Więcej o Grupie CA Polska na www.ca-polska.com

Europejski Bank Inwestycyjny jest bankiem Unii Europejskiej, który udziela kredytów długoterminowych, a którego udziałowcami jest 28 państw członkowskich UE. EBI zapewnia długoterminowe wsparcie finansowe dla rzetelnie przygotowanych inwestycji, przyczyniając się w ten sposób do realizacji celów polityki unijnej — zwłaszcza w takich dziedzinach jak przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw czy zwiększanie innowacyjności i spójności.

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych