Ranking najlepszych kredytów hipotecznych – STYCZEŃ 2014

INVIGO TOP 10

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych – STYCZEŃ 2014

Z początkiem 2014 roku na rynku hipotecznym zaczynają obowiązywać od dawna zapowiadane zmiany. Banki definitywnie przestają udzielać kredytów bez wkładu własnego oraz pojawia się kolejny program rządowego wsparcia zakupu własnego lokum „Mieszkanie dla młodych”. Mimo nadziei wiązanych przez rynek z nowym programem, tylko dwa banki są gotowe od początku 2014 roku do obsługi klientów w tym zakresie. Szczegóły ofert „MdM” w nowym zestawieniu w naszym rankingu, które mamy nadzieje będzie w kolejnych miesiącach poszerzać się o kolejne banki. Cena pieniądza na rynku pozostaje bez zmian zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami zarówno EBC jak i RPP. Deweloperzy zaczynają podsumowania sprzedaży mieszkań w 2013 roku, prognozując znaczną poprawę koniunktury także w nowym roku. Świadczyć może o tym wyraźne zahamowanie spadku cen mieszkań oraz nieznaczne podwyżki marż w bankach. Jeśli prognozowane przez wielu analityków ożywienie w gospodarce stanie się faktem, może się okazać, że nadchodzi dobry czas by rozważyć zakup mieszkania. Zachęcamy wszystkich do uważnej analizy bankowych propozycji w tym miesiącu.

W niniejszym rankingu, tradycyjnie już, prezentujemy aktualne promocje i oferty specjalne. Wynikiem tego są zmiany w rankingu INVIGO TOP 10, przygotowywanym przez ekspertów pośrednika na początku każdego miesiąca. Zestawienie powstaje w oparciu o aktualne oferty banków współpracujących z firmą. Na potrzeby rankingu analitycy Invigo badają także zdolność kredytową klienta osiągającego przeciętne dochody, a także tradycyjnej polskiej rodziny „2+2”. Eksperci Invigo zwracają uwagę na fakt, że poszukując najatrakcyjniejszego kredytu dla siebie warto brać pod uwagę nie tylko wysokość comiesięcznej raty, ale także pozostałe parametry kredytu oraz opłaty dodatkowe, jakie się z nim wiążą.

Dzięki aplikacji dostępnej na stronie www.invigo.pl, każdy klient może codziennie samodzielnie sprawdzać, co oferują dla niego banki i porównywać to z wcześniej wykonywanymi symulacjami.

ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA

Według najnowszych danych GUS, wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Polsce wynosi około
3 897,12 zł, czyli około 2 782,17 zł na rękę. Osoba, która nie ma żadnych innych zobowiązań może dziś liczyć na 257 632 zł kredytu. Warto wspomnieć, że kwota potencjalnego kredytu jest wyższa o przeszło 8 tys. zł w porównaniu do średniego kredytu, jaki można było uzyskać w grudniu 2013r. Maksymalna rata, jaką kredytobiorca może opłacać wynosi 1432 zł w przypadku kredytu w złotych i 1146 zł w przypadku kredytu walutowego. Niewielki limit na karcie kredytowej czy w koncie oraz 300 złotych miesięcznej raty innego kredytu (np. gotówkowego) znacznie obniżają zdolność kredytową, ale nadal można pożyczyć 200 960 zł. Podkreślić należy, że wyliczenia zdolności kredytowej mają charakter uśredniony, dlatego też zdolność kredytowa w wybranym banku może się różnić.

Tradycyjna rodzina złożona z rodziców oraz dwójki dzieci, osiągająca przeciętne miesięczne wynagrodzenie
w wysokości 5 564 zł (stała umowa o pracę) – przy założeniu, że nie ma żadnych innych zobowiązań – może otrzymać maksymalny kredyt w wysokości 542 250 zł. Przy średniej cenie transakcyjnej 1 metra kwadratowego mieszkania
w Warszawie, która wynosi 7 290 zł/m2 (Raport ZBP, AMRON–SARFiN, III kwartał 2013r.) za tę kwotę kredytu rodzina może sobie pozwolić na zakup około 74 metrowego mieszkania. Dodatkowe obciążenia domowego budżetu (np. raty niewielkich kredytów gotówkowych) lub limity w kontach znacznie obniżą wysokość potencjalnego kredytu. Jednak nawet przy pewnych ograniczeniach, typowa polska rodzina z dwójką dzieci z powodzeniem może starać się
o kredyt w wysokości 485 578 zł.

RANKING NAJCIEKAWSZYCH OFERT

Invigo przeanalizowało propozycje dla klienta, który szuka kredytu na realizację własnych potrzeb mieszkaniowych – czyli zakup mieszkania/domu bądź też na budowę domu. Kredyt wyniesie 200 tys. zł i będzie spłacany przez 30 lat. Warto dodać, że z danych Invigo wynika, że jest to najbardziej poszukiwany i jednocześnie najczęściej wybierany przez klientów pośrednika okres kredytowania nieruchomości.

Kredyt w PLN na 80 proc. LTV.

W styczniowym rankingu Invigo TOP10 widać kilka zmian, w porównaniu do ostatniego miesiąca. Alior Bank podniósł marżę (z 1,3 proc. do 1,4 proc.) i spadł z miejsca drugiego na miejsce czwarte. Dzięki temu oferty banków Pekao SA oraz Citi Handlowego przesunęły się o jedno oczko w górę. Na skutek zmian w ofertach wprowadzonych przez niektóre banki z początkiem roku w styczniowym zestawieniu zabrakło oferty Credit Agricole Bank Polska i Eurobanku, w zamian za to pojawiły się propozycje banku BNP Paribas (z marżą i prowizją 1,5 proc.), banku BGŻ (z marżą 1,5 proc. i prowizją 2 proc.) i BOŚ (z marżą 1,55 proc. i prowizją 1,5 proc.).

Ogólnie można powiedzieć, że sytuacja na rynku kredytów hipotecznych nadal sprzyja kredytobiorcom. Średnia rata analizowanego przez nas kredytu wciąż utrzymuje się na poziomie poniżej 1 tysiąca złotych. Oprocentowanie kredytów proponowanych przez banki znajdujące się w czołówce zestawienia, mimo delikatnych wzrostów, nadal kształtuje się w okolicach 4 proc., a średnia marża najlepszych kredytów waha się w przedziale 1,42 proc. – 1,49 proc. Przy czym niższa wartość marży dotyczy okresu obowiązywania promocji, a wyższa dalszych okresów spłaty kredytu.

INVIGO TOP 10 – RANKING KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLN – STYCZEŃ 2014r.

Styczniowy ranking Invigo TOP 10 otwiera bank PKO BP, który nieustannie broni swojej czołowej pozycji. Propozycja PKO BP oparta o marżę 1,1 proc. i zerową prowizję nadal pozostaje jedną z ciekawszych ofert dla osób poszukujących kredytu. Warto jednak wiedzieć, że wspomniane atrakcyjne warunki – promocyjna marża
w pierwszym roku kredytowania i brak prowizji są oferowane klientom, którzy posiadają lub otworzą konto
w banku, wykupią w banku ubezpieczenie od utraty pracy na okres 4 lat oraz nabędą kartę kredytową i/lub skorzystają z ubezpieczenia na życie oferowanego przez bank. W kolejnych latach trwania kredytu marża wzrośnie do poziomu 1,5proc., co spowoduje wzrost raty do 978zł. Koszt ubezpieczenia od utraty pracy i hospitalizacji warunkujących skorzystanie z oferty wynosi 3,25 proc. od kwoty kredytu.

Na miejscu drugim, tym razem uplasował się bank Pekao S.A. Aktualnie bank proponuje marżę w wysokości 1,34 proc. – jest to oferta promocyjna, obowiązująca przez pierwsze 2 lata kredytowania. Oferta jest kierowana do klientów, którzy posiadają lub otworzą konto w banku wraz z deklaracją wpływów z tytułu wynagrodzenia, posiadają lub nabędą kartę debetową oraz kartę kredytową lub ubezpieczenie nieruchomości oferowane przez bank. W dalszym okresie kredytowania marża wynosi 164 proc. Bank ma w swojej ofercie również kredyt ze stałą marżą w całym okresie kredytowania. W tej opcji marża wynosi 1,79 proc. w przypadku, gdy prowizja banku jest doliczona do kwoty kredytu lub 1,69 proc. przy prowizji płatnej gotówką. Przy tej opcji bank pobierze prowizję w wysokości 1,49 proc.

Na trzeciej pozycji rankingu analizujemy ofertę Citi Handlowego. Kredyt z marżą 1,4 proc. oraz prowizją
2 proc. jest propozycją dla klientów, którzy otworzą konto, zadeklarują regularne wpływy z tytułu wynagrodzenia oraz nabędą kartę kredytową.

Oczko niżej możemy przyjrzeć się ofercie Alior Banku. Klienci zainteresowani kredytem hipotecznym mogą liczyć
w tym banku na promocyjną marżę w wysokości od 1,4 proc. w przypadku, kiedy zdecydują się na zakupienie ubezpieczenia na życie dostępnego w ofercie banku. Klient ma obowiązek wykupić je na okres 5 lat (koszt ubezpieczenia to niestety aż 10 proc. kwoty kredytu). Należy pamiętać, że w naszym rankingu prezentujemy najniższą marżę, której poziom waha się od 1,4 proc. do 2,4 proc. Warto wiedzieć, że zakup wspomnianej polisy zwalnia klientów również z konieczności opłacania prowizji banku z tytułu udzielenia kredytu, a także, że kwota ubezpieczenia może zostać doliczona do kwoty kredytu. Dla klientów niezainteresowanych wykupieniem ubezpieczenia marża banku wyniesie 2,2 proc. Bank pobierze także prowizję w wysokości 2-5 proc.

Wysoki koszt ubezpieczenia powoduje, że przez cały okres trwania kredytu rata będzie wyższa o 97 zł, jeśli składka ubezpieczenia będzie doliczona do kwoty kredytu. Ten przypadek potwierdza, jak ważne jest analizowanie poza wysokością raty również kosztów dodatkowych kredytu.

Miejsce piąte należy do Banku Pocztowego, który oferuje marżę w wysokości 1,47 proc. oraz brak prowizji z tytułu udzielenia kredytu. Bank dedykuje ofertę klientom, którzy posiadają lub otworzą konto w banku wraz z kontem oszczędnościowym oraz usługą Pocztowy 24 i zadeklarują wpływy w wysokości min. 2 500 zł. Ponadto bank będzie wymagał nabycia: karty debetowej lub kredytowej, ubezpieczenia nieruchomości oferowanego przez bank oraz pakietu ubezpieczeń AVIVA, którego koszt wynosi 3 proc. kwoty kredytu za 3 letni okres ubezpieczenia.

Drugą połowę styczniowego rankingu Invigo otwiera BZ WBK, który oferuje dziś marżę w wysokości od 1,49 proc.
i prowizję 2,5 proc. Marża jest oferowana klientom, którzy otworzą konto w banku wraz z deklaracją wpływów
z tytułu wynagrodzenia w wysokości min. 2 000 zł. Warto zauważyć, że w naszym rankingu prezentujemy najniższą marżę, której poziom waha się od 1,49 proc. do 1,99 proc. Jej wysokość uzależniona jest od oceny scoringowej przeprowadzanej przez bank indywidualnie dla każdego klienta.

Na pozycji siódmej tym razem analizujemy ofertę banku BPH. Bank oferuje marżę w wysokości 1,5 proc. klientom, którzy otworzą w banku konto wraz z deklaracją wpływów z tytułu wynagrodzenia. Prowizja za udzielenie kredytu wynosi 1,9 proc. Klienci, którzy chcieliby otrzymać kredyt bez prowizji powinni wiedzieć, że bank odstąpi od niej
w przypadku wykupienia ubezpieczenia na życie oraz od utraty pracy. Koszt ubezpieczeń wyniesie: 0,7 proc. kwoty kredytu w przypadku ubezpieczenia na życie i 1,2 proc. w przypadku ubezpieczenia od utraty pracy.

Na miejscu ósmym prezentujemy ofertę BNP Paribas, który oferuje marżę w wysokości 1,5 proc. Marża jest tutaj oferowana klientom, którzy posiadają lub otworzą konto w banku, zadeklarują miesięczne wpływy w kwocie nie niższej niż 1 proc. udzielonego kredytu, potwierdzą przelewanie całości wynagrodzenia (dot. umowy o pracę), będą dokonywać minimum 3 transakcje bezgotówkowe w miesiącu oraz wykupią ubezpieczenie na życie oferowane przez bank. Koszt ubezpieczenia to 0,046 proc. kwoty kredytu miesięcznie. Dodatkowo bank wymaga od klientów opłaty prowizji w wysokości 1,5 proc.

Oczko niżej uplasował się bank BGŻ, który proponuje marżę w wysokości 1,5 proc. Jest to propozycja dla klientów, którzy otworzą konto (Plan Aktywny) w banku wraz z deklaracją regularnych wpływów z tytułu wynagrodzenia
w wysokości min. 2 000 zł, nabędą kartę debetową i kredytową. Warto pamiętać, że bank będzie wymagał opłacenia prowizji w wysokości 2 proc. Klienci, którzy zdecydują się zakupić ubezpieczenie na życie będą mogli zredukować ten koszt do 0 proc.

Styczniowy ranking Invigo zamyka oferta Banku Ochrony Środowiska, z marżą w wysokości 1,55 proc. i prowizją 1,5 proc. Oferta jest dedykowana klientom, którzy posiadają lub otworzą konto w banku wraz z deklaracją wpływu
w wysokości min. 2 500 zł, posiadają lub wykupią ubezpieczenie do konta oraz nabędą kartę kredytową.

Kredyt w PLN na 95 proc. LTV

Wedle rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego od 1 stycznia 2014 roku maksymalna wartość LtV (loan-to-value), czyli stosunku ceny nieruchomości do wartości kredytu udzielanego przez bank, nie będzie mogła przekraczać 95 proc. Z upływem czasu minimalna kwota wkładu własnego będzie rosła: w roku 2015 zwiększy się z 5 proc. do 10 proc., rok później do 15 proc., a w roku 2017 osiągnie 20 proc., tym samym zmniejszając LtV do 80 proc. Kredyt nie będzie mógł być zaciągnięty na dłużej niż 35 lat, przy czym klientom rekomendowane będą kredyty na okres nie dłuższy niż 25 lat.

Po roku 2016 uzyskanie kredytu na 90 proc. ceny będzie możliwe pod warunkiem posiadania odpowiedniego ubezpieczenia lub zabezpieczenia w formie blokady środków na koncie czy zastawu w papierach dłużnych.

INVIGO TOP 10 – RANKING KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLN NA 95% LTV – STYCZEŃ 2014r.

W odpowiedzi na nowe regulacje KNF, a także zapotrzebowanie ze strony klientów oraz czytelników rankingu INVIGO TOP 10 od początku stycznia br. analizujemy ofertę kredytów z 5 proc. wkładem własnym, dedykowanych klientom, którzy szukają finansowania na realizację własnych potrzeb mieszkaniowych, czyli zakup mieszkania/domu bądź też na budowę domu. Kredyt wyniesie 200 tys. zł i będzie spłacany przez 30 lat. Warto dodać, że z danych Invigo wynika, że jest to najbardziej poszukiwany i jednocześnie najczęściej wybierany przez klientów pośrednika okres kredytowania nieruchomości.

Na pierwszym miejscu zestawienia uplasował się bank PKO BP, który oferuje promocyjną marżę w wysokości 1,1 proc. oraz brak prowizji klientom, którzy otworzą konto w banku, wykupią ubezpieczenie od utraty pracy na okres 4 lat, posiadają lub nabędą kartę kredytową i/lub skorzystają z ubezpieczenia na życie oferowanego przez bank. Dodatkowo, bank z tytułu ubezpieczenia brakującego wkładu własnego podwyższy marżę o 0,25 proc, co spowoduje wzrost raty o 31zł. Warto wiedzieć, że preferencyjna marża obowiązuje tylko w pierwszym roku kredytowania,
w kolejnych latach wzrośnie do poziomu 1,92 proc. i spowoduje wzrost miesięcznej raty kredytu do poziomu 1028 zł.

Pozycja druga należy do banku Pekao S.A. Bank oferuje marżę w wysokości 1,34 proc. oraz prowizję 1,95 proc. klientom, którzy posiadają lub otworzą konto w banku wraz z deklaracją wpływów z tytułu wynagrodzenia, posiadają lub nabędą kartę debetową oraz kartę kredytową lub ubezpieczenie nieruchomości oferowane przez bank. Ponadto bank będzie wymagał opłacenia ubezpieczenia rekompensującego brak wkładu własnego. Koszt ubezpieczenia wynosi 1728 zł płatne z góry za cały okres (96 miesięcy). Warto wiedzieć, że promocyjna marża obowiązuje tylko podczas dwóch pierwszych lat kredytowania. W dalszym okresie trwania kredytu marża wzrośnie do poziomu 1,89 proc., co spowoduje wzrost raty do 1022 zł. Bank ma w swojej ofercie również kredyt ze stałą marżą w całym okresie kredytowania. W tej opcji marża wynosi 1,79 proc. w przypadku, gdy prowizja banku jest doliczona do kwoty kredytu lub 1,69 proc. przy prowizji płatnej gotówką. Przy tej opcji bank pobierze prowizję w wysokości 1,49 proc.

Na miejscu trzecim prezentujemy ofertę Alior Banku. Klienci zainteresowani kredytem hipotecznym w tym banku mogą liczyć na promocyjną marżę – w wysokości 1,4 proc. – w przypadku, kiedy zdecydują się na zakupienie ubezpieczenia na życie dostępnego w ofercie banku. Klient ma obowiązek wykupić je na okres 5 lat (koszt ubezpieczenia to niestety aż 10 proc. kwoty kredytu). Warto wiedzieć, że zakup wspomnianej polisy zwalnia klientów również z konieczności opłacania prowizji banku z tytułu udzielenia kredytu, a także, że kwota ubezpieczenia może zostać doliczona do kwoty kredytu. Dla klientów niezainteresowanych wykupieniem ubezpieczenia marża banku wyniesie 2,20 proc. Bank pobierze także prowizję w wysokości 2-5 proc. Z tytułu brakującego wkładu własnego bank pobierze składkę w wysokości 1400 zł za pierwsze 3 lata ochrony ubezpieczeniowej.

Wysoki koszt ubezpieczenia powoduje, że przez cały okres trwania kredytu rata będzie wyższa o 97 zł, jeśli składka ubezpieczenia będzie doliczona do kwoty kredytu. Ten przypadek potwierdza, jak ważne jest analizowanie poza wysokością raty również kosztów dodatkowych kredytu.

Na pozycji czwartej możemy przyjrzeć się ofercie Banku Pocztowego. Marża w wysokości 1,67 proc. jest tutaj oferowana klientom, którzy posiadają lub otworzą konto w banku wraz z kontem oszczędnościowym oraz usługą Pocztowy24 i zadeklarują wpływy w wysokości min. 2 500 zł, nabędą kartę debetową lub kredytową oraz pakiet ubezpieczeń AVIVA. Warto wiedzieć, że zakup wspomnianego ubezpieczenia pozwoli klientowi zaoszczędzić na prowizji, której opłacenia bank nie będzie już wymagał. Klienci zainteresowani tą ofertą powinni wiedzieć, że dodatkowo poniosą koszt ubezpieczenia brakującego wkładu własnego w wysokości 1 560 zł za pierwszych 5 lat ochrony ubezpieczeniowej.

Oczko niżej uplasował się Eurobank, który oferuje swoim klientom marżę w wysokości 1,69 proc. oraz 2 proc. prowizję. Kredyt na takich warunkach otrzymają kredytobiorcy, którzy otworzą konto w banku wraz z deklaracją regularnych wpływów z tytułu wynagrodzenia, nabędą kartę kredytową oraz wykupią ubezpieczenie na życie oferowane przez bank na cały okres kredytowania. Warto wspomnieć, że istnieje możliwość obniżenia prowizji do poziomu 1 proc., przy wykupie ubezpieczenia od utraty pracy oferowanego przez bank i jego kontynuacji przez min. 3 lata. Z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu bank podwyższa marżę 0,15 proc.

Drugą połowę rankingu Invigo otwiera Bank Ochrony Środowiska. Klienci zainteresowani kredytem w tym banku powinni wiedzieć, że bank zaproponuje im marżę w wysokości 1,7 proc. w przypadku, kiedy zdecydują się na otworzenie konta w banku wraz z deklaracją wpływów w wysokości min. 2,5 tys. zł lub złożą u pracodawcy dyspozycję przelewu całości wynagrodzenia na w/w konto, zakupią ubezpieczenie do konta oraz kartę kredytową. Dodatkowo z tytułu ubezpieczenia brakującego wkładu własnego bank podwyższy marżę o 0,6 proc, co spowoduje wzrost raty o 45 zł.

Na kolejnej pozycji uplasował się Deutsche Bank, który oferuje marżę w wysokości 1,95 proc. oraz zerową prowizję klientom, którzy posiadają lub otworzą konto w banku wraz z deklaracją wpływów z tytułu wynagrodzenia, nabędą kartę kredytową oraz wykupią ubezpieczenie na życie lub przystąpią do produktu oszczędnościowego. Koszt ubezpieczenia to 1,8 proc. od kwoty kredytu za okres dwóch lat (płatne z góry), a w kolejnych latach 0,042 proc. miesięcznie. Natomiast koszt pakietu oszczędnościowego to 75 zł miesięcznie za każde 100.000 zł kredytu. Należy pamiętać, że wszystkie produkty dodatkowe muszą być utrzymywane przez 5 lat od dnia wypłaty kredytu lub jego pierwszej transzy, aby marża była utrzymana przez cały okres kredytowania. W przypadku niewypełnienia któregokolwiek z warunków marża zostanie podwyższona do poziomu z Pakietu standardowego bez obniżek oraz klient będzie zobowiązany do zapłaty Prowizji Przygotowawczej, której nie opłacił wcześniej.

Miejsce ósme należy do Getin Noble Banku, który proponuje klientom marżę w wysokości 2,04 proc. Promocyjna marża jest propozycją dla klientów, którzy otworzą konto w banku i zadeklarują regularne wpływy. Bank nie pobiera także prowizji przy wykupie ubezpieczenia “TITLE” – od wad prawnych nieruchomości lub ubezpieczenia “Program Ochronny Zdrowy Kredyt” oraz ubezpieczenia nieruchomości, łączny koszt wszystkich wymaganych ubezpieczeń to 3,25 proc.

Na dzie wiątej pozycji analizujemy ofertę banku Millennium, który już w ubiegłym miesiącu podniósł marżę do poziomu 2,19 proc. Jest to oferta dedykowana klientom, którzy otworzą konto w banku wraz z deklaracją wpływów z tytułu wynagrodzenia oraz nabędą kartę debetową i będą dokonywać za jej pomocą transakcje bezgotówkowe na kwotę 500 zł miesięcznie. Dodatkowo bank będzie wymagał wykupienia ubezpieczenia na życie oferowanego przez bank, którego koszt miesięczny to 40 zł. Dobrą wiadomość stanowi fakt, że bank nie wymaga zakupu ubezpieczenia rekompensującego brak wkładu własnego. Bank pobierze również prowizję w wysokości 2 proc.

Ranking zamyka oferta mBank ’u. Klienci tego banku mogą liczyć na kredyt oparty o marżę 2,5 proc. przy zakupie ubezpieczenia spłaty rat kredytu “Pakiet Bezpieczna Spłata”. Dobrą wiadomość dla osób zainteresowanych takim kredytem stanowi fakt, że bank nie pobiera prowizji z tytułu udzielenia kredytu. Koszt ubezpieczenia to 1,4 proc. kwoty kredytu za pierwsze dwa lata ochrony ubezpieczeniowej, po upływie tego okresu składka płatna jest miesięcznie w wysokości 4 proc. od raty kredytu. Aby spełnić warunki marży promocyjnej, należy kontynuować ubezpieczenie przez okres 5 lat. Warto zwrócić uwagę, że bank nie pobiera opłaty za ubezpieczenie rekompensujące brak wkładu własnego.

Kredyty dostępne w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych”

Styczeń 2014 r to pierwszy miesiąc obowiązywania programu „Mieszkanie dla Młodych”!
Na czym polega rządowe wsparcie?

Pomoc będzie polegać na dofinansowaniu wkładu własnego osobom nabywającym swoje pierwsze lokum. Dodatkowo rodziny, w których pojawi się trzecie dziecko własne lub przysposobione,(w ciągu pierwszych 5 lat) będą mogły dodatkowo dostać pomoc na wcześniejszą spłatę części kapitału kredytu w wysokosci 5 proc.. Ponadto osoby, które rozpoczną w przyszłym roku budowę pierwszego własnego mieszkania (lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego) będą mogły na nowych zasadach skorzystać z tzw. częściowego zwrotu VAT na materiały budowlane.
Jakie warunki trzeba spełnić?
• Nie można posiadać innego mieszkania (także w przeszłości)
• Wiek do 35 lat (w przypadku małżeństw decyduje wiek młodszego małżonka)
• Zakup na rynku pierwotnym lokalu mieszkalnego do 75 m2 lub domu jednorodzinnego do 100 m2, albo odpowiednio do 85m2 i 110 m2 – jeżeli nabywca wychowuje min. 3 dzieci
• Zaciągnięty kredyt, na co najmniej 50 proc. ceny mieszkania, na co najmniej 15 lat
• Cena mieszkania nie może przekroczyć wskaźnika określonego dla danej lokalizacji
Jakie są limity cenowe mieszkań dostępnych w programie „MDM”?

Województwo Stolica województwa Gminy sąsiadujące Województwo (bez stolicy)
Dolnośląskie 4774,00 4319,70 3865,40
Kujawsko-pomorskie 4439,60 4043,05 3646,50
Lubelskie 4230,48 3564,48 2970,40
Lubuskie 4251,50 4092,55 3933,60
Łódzkie 5031,40 4445,65 3859,90
Małopolskie 4894,45 4568,03 4241,60
Mazowieckie 5864,65 4404,84 3670,70
Opolskie 4206,95 3749,90 3585,45
Podkarpackie 4105,20 3678,13 3251,05
Podlaskie 4225,10 3868,70 3512,30
Pomorskie 5718,35 5221,70 4725,05
Śląskie 4695,35 4284,50 3873,65
Świętokrzyskie 4537,79 3686,65 3072,21
Warmińsko-mazurskie 4730,55 4227,58 3724,60
Wielkopolskie 5604,50 4639,80 3866,50
Zachodniopomorskie 4339,50 4127,20 3914,90
Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Na jakie dofinansowanie można liczyć?
• Dopłata do 50 m2 (nie więcej jednak niż powierzchnia kupowanego mieszkania)
• 10% dopłaty do wkładu własnego dla osób samotnych i małżeństw bez dzieci
• 15% dopłaty do wkładu własnego dla osób i małżeństw wychowujących, co najmniej jedno dziecko
• Dodatkowe 5% na wcześniejszą przedterminową spłatę części kapitału kredytu dla osób, którym w ciągu 5 lat od dnia zakupu mieszkania urodzi się lub zostanie przysposobione trzecie (lub kolejne) wychowywane dziecko
• Dopłata liczona w odniesieniu do wskaźnika określonego dla danej lokalizacji

Na chwilę obecną udział w programie zadeklarowało 11 największych banków. Dwa z nich – PKO BP i Pekao S.A. – mają już podpisane umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i rozpoczęły udzielanie kredytów z dopłatą już od 2 stycznia 2014 r.
Pozostałe banki nadal pracują nad umowami z BGK i przygotowują się do udzielania preferencyjnych kredytów
w kolejnych miesiącach. Biorąc pod uwagę aktualne deklaracje bankowców, poszerzenia grona instytucji udzielających kredytów z dopłatą możemy spodziewać się dopiero od marca br. Wówczas na rynku powinny pojawić się propozycje Banku Pocztowego, Raiffeisen Banku, Eurobanku, Getin Noble Banku, Banku Ochrony Środowiska oraz banku Millennium.

Najciekawsze oferty w Euro

W styczniu nie notujemy większych zmian w ofercie kredytów w euro. Rozkład sił banków, które udzielają takich kredytów jest bardzo zbliżony do ubiegłego miesiąca.

Niestety, dostęp do tego typu produktów nadal pozostaje utrudniony w przypadku osób, które nie mogą pochwalić się ponad przeciętnymi dochodami, a przy tym nie są skłonne do zakupu dodatkowych produktów bankowych takich jak ubezpieczenia i/ lub produkty inwestycyjne. Wszystkie banki bardziej restrykcyjnie liczą zdolność kredytową
w porównaniu do kredytów w PLN. Do tego ustalają progi minimalnych dochodów netto wyższych niż w przypadku PLN. Należy również pamiętać, że nowa Rekomendacja S znacznie ograniczy dostęp do kredytów walutowych. Od dnia 01.07.2014 r. banki udzielą takiego kredytu tylko osobom uzyskujących dochód w danej walucie.

INVIGO TOP 10 – RANKING KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W EURO – STYCZEŃ 2014r.

Na pierwszym miejscu ponownie oferta Deutsche Banku. Bank oferuje dziś marżę w wysokości 2,8 proc. klientom, którzy posiadają lub otworzą konto w banku wraz z deklaracją wpływów z tytułu wynagrodzenia oraz nabędą kartę kredytową. Warunkiem skorzystania z oferty w EUR jest przystąpienie do produktu oszczędnościowego z linii DB Inwestuj w Przyszłość – wysokość składki ustalana jest indywidualnie w zależności od kwoty kredytu. Należy również pamiętać, że minimalny dochód netto umożliwiający klientom wnioskowanie o kredyt w walucie EUR wynosi 12.000 zł. Dodatkowo bank pobierze prowizję w wysokości 2 proc. Istnieje możliwość obniżenia prowizji do 0 proc., przy jednoczesnym wzroście marży o 0.30 proc.

Na drugim miejscu rankingu prezentujemy ofertę BZ WBK. Klient, który skorzysta z tej opcji będzie zobowiązany do opłaty comiesięcznej raty w wysokości 1040 zł, dla średniego poziomu marży ofertowanej przez bank i prowizję
w wysokości 2,5 proc. Ostateczną wysokość marży bank wyliczy dla każdego klienta indywidualnie w zależności od jego sytuacji finansowej oraz rodzaju finansowanej transakcji i wynosi ona od 3,3 proc. do 5,1 proc. Warto wiedzieć, że klienci zainteresowani minimalną marżą muszą się liczyć z koniecznością otworzenia konta w banku wraz
z deklaracją regularnych wpływów w wysokości min. 2 tys. zł Minimalny dochód kredytobiorców ubiegających się o kredyt w EUR wzrósł do 15.000 zł w przypadku gospodarstwa domowego oraz z 5.000 zł do 10.000 zł
w przypadku tzw. singli.

Na miejscu trzecim prezentujemy ofertę Alior Banku. Kredyt w tym banku wiąże się dziś z marżą
w wysokości 4,5 proc. oraz miesięczną ratą na poziomie 1139 zł i prowizję 2.5 proc. kwoty kredytu. Warto wiedzieć, że zakup polisy zwalnia klientów także z konieczności opłacania prowizji banku z tytułu udzielenia kredytu. Minimalny dochód wymagany przez bank wynosi 15.000 zł.

Jako ostatnią analizujemy propozycję Getin Noble Banku. Kredyt hipoteczny denominowany w euro zaciągnięty
w tym banku wiąże się dziś z koniecznością poradzenia sobie z comiesięczną ratą w wysokości 1167 zł. Warto podkreślić, że bank zaoferuje marżę 4,65 proc. tylko i wyłącznie klientom, którzy otworzą konto w banku
i zadeklarują regularne wpływy. Dobrą wiadomością dla klientów jest fakt, że bank nie pobierze prowizji z tytułu udzielenia kredytu. Oferta dostępna dla osób, których dochód stanowi, co najmniej dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w kwartale poprzedzającym udzielenie kredytu.

INVIGO TOP 10 – RANKING LIDERÓW POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII – STYCZEŃ 2014 R.
Ranking podsumowujemy prezentacją liderów poszczególnych kategorii, tak, aby była możliwość bezpośredniego porównania najbardziej atrakcyjnych ofert banków w bieżącym miesiącu. Analizując ranking można zauważyć, że niska rata nie zawsze oznacza najniższe koszty kredytu. Dlatego poszukując kredytu idealnego dla siebie warto indywidualnie analizować poszczególne kryteria wyboru kredytu.

O metodologii raportu INVIGO TOP 10:
 W rankingu prezentujemy aktualne oferty banków współpracujących z Invigo, opierając się na informacjach przekazywanych nam przez same banki. Dane dot. ofert są na bieżąco aktualizowane w bazie produktów bankowych Invigo i są udostępniane Klientom w internetowych narzędziach kredytowych Invigo, a także służą do automatycznego generowania zestawień na potrzeby comiesięcznego raportu Invigo TOP 10.
 Ranking jest opracowywany w 4 kategoriach: kredyty w PLN – analizowane pod względem wysokości LTV – 80 proc.
i 95 proc. , kredyty dostępne w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” oraz kredyty denominowane w Euro. Na potrzeby rankingu przyjęliśmy założenie, że kredyt w wysokości 200 tys. zł jest zaciągany na okres 30 lat, w celu sfinansowania zakupu 45 metrowego mieszkania o wartości 250 tys. zł.
 Zestawienia dla poszczególnych kategorii szeregują oferty (dla powyżej opisanych kryteriów kredytu) w oparciu
o wysokość raty kredytu wyliczonej na podstawie oprocentowania w pierwszym roku kredytowania. Pokazujemy także wysokość marży (w pierwszym roku kredytowania, a także po zakończeniu promocji), oprocentowania, prowizji banku,
a także koszty wymaganych produktów ubezpieczeniowych i ogólny koszt związany z uruchomieniem kredytu.
 W opisie każdej oferty informujemy o dodatkowych wymogach banków np. konieczności skorzystania z opcji cross – sell warunkującej skorzystanie z oferty specjalnej.
 Klienci, którzy chcieliby sprawdzić dostępność kredytu w oparciu o inne założenia np. kwotę kredytu lub okres kredytowania mogą opracować indywidualny ranking wykorzystując kalkulator kredytowy dostępny na www.invigo.pl.
O Invigo:
Invigo S.A. to jedyna w Polsce firma udostępniająca kredyty hipoteczne w modelu direct, czyli przez Internet i telefon. Klient samodzielnie sprawdza swoją zdolność kredytową i dopasowane do swoich potrzeb szczegółowe oferty 22 banków. Ma do dyspozycji konsultanta Invigo, który asystuje mu w całym procesie – od wyboru oferty do wypłaty kredytu. Dodatkowo, Klient otrzymuje od Invigo ubezpieczenie nieruchomości nawet na 3 lata lub premię gotówkową, zależną od wysokości zaciągniętego kredytu. W 2011 r. firma rozpoczęła budowę sieci Invigo Access Point – nowoczesnych punktów dostępu do kredytów hipotecznych, będących uzupełnieniem obsługi internetowej i telefonicznej. Pierwsze punkty dostępu Invigo działają już w Warszawie, Gdańsku oraz Łodzi. Invigo rozwija również sprzedaż kredytów hipotecznych w innowacyjnym modelu współpracy z pośrednikami finansowymi oraz firmami z rynku nieruchomości. Szczegółowe informacje o firmie dostępne są na www.invigo.pl.

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych