Kwalifikacje ACCA kluczem do rozwoju kariery dla finansistów

Wrocław, 27 stycznia 2014 r. – Globalne Centrum Biznesowe Hewlett-Packard otrzymało Status Akredytowanego Pracodawcy ACCA. Ten prestiżowy tytuł przyznawany jest przez międzynarodową organizację zawodową ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants), zrzeszającą ponad 162 tysiące profesjonalistów z zakresu rachunkowości i finansów reprezentujących 173 kraje świata.

Akredytacja ACCA stanowi formalne uznanie dla wysokich standardów prowadzenia przez HP GBC programów rozwoju i doskonalenia pracowników w zakresie rachunkowości i finansów. Status Akredytowanego Pracodawcy (ACCA Approved Employer) został przyznany firmie HP GBC w wyniku opartego na globalnych standardach audytu procesów Zarządzania Zasobami Ludzkimi, przeprowadzonego przez ACCA. Audyt ten potwierdził, że członkowie ACCA zatrudnieni przez HP GBC mają zapewnioną możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia swoich kompetencji w obszarze finansów i rachunkowości w ramach programu zróżnicowanych szkoleń.

– Podjęliśmy starania o akredytację ACCA, by dać czytelny sygnał naszym pracownikom, klientom i partnerom biznesowym, że świadczymy usługi finansowe według najwyższych standardów. W ciągu prawie 9 lat obecności na polskim rynku, profil usług naszego Centrum mocno ewoluował, od obsługiwanych pierwotnie prostych zadań transakcyjnych do kompleksowego zarządzania i realizowania zaawansowanych procesów finansowo-księgowych – komentuje Grażyna Drab, Dyrektor w Dziale Rozwiązań Finansowych w HP GBC. – Poziom wiedzy i kwalifikacji zespołu w sposób istotny wpływa na sukces naszej firmy, zatem budowanie potencjału kompetencyjnego pracowników jest głównym elementem strategii personalnej w HP. Mamy warunki umożliwiające rozwój kariery najlepszym finansistom na rynku – dodaje Grażyna Drab.

Dlaczego warto posiadać kwalifikacje ACCA?
ACCA jest jedną z najbardziej prestiżowych organizacji dla finansistów, która wyznacza standardy i przyznaje uznawane na całym świecie kwalifikacje w dziedzinie finansów i rachunkowości. Daje kompleksową wiedzę i kompetencje, które pomagają w codziennej pracy w obszarach nowoczesnego zarządzania finansami, rachunkowości i analizy finansowej, a także audytu i podatków. Jest to certyfikacja, która niewątpliwie zwiększa wartość merytoryczną pracowników i jest rozpoznawana zarówno na polskim rynku pracy, jak i za granicą. Jest gwarantem jakości posiadanego wykształcenia i umiejętności pracy według standardów międzynarodowych. To wyróżnia ACCA na tle innych kwalifikacji zawodowych. Nie dziwi zatem ogromne zainteresowanie otrzymaniem tego certyfikatu, który w praktyce jest kluczem do świata finansów i eksponowanych stanowisk w firmach.

– Bardzo się cieszę, że Globalne Centrum Biznesowe HP będące częścią koncernu Hewlett-Packard uzyskało akredytację ACCA. Jest to dowód, że współczesne przedsiębiorstwa, działające na globalnym rynku chcą dbać o rozwój swoich pracowników i inwestować w podnoszenie ich kwalifikacji w obszarze finansów i rachunkowości. Szczególnie miły jest fakt, że ta akredytacja została przyznana firmie z Wrocławia, co świadczy o rosnącym znaczeniu inwestycji w kapitał ludzki także wśród firm spoza Warszawy – powiedziała Magdalena Hernandez, Dyrektor Zarządzająca ACCA Polska.

Ścieżki rozwoju zawodowego dla finansistów w HP GBC
Absolwenci wyższych uczelni, dla których praca w centrach biznesowych HP jest pierwszym doświadczeniem zawodowym, bezpośrednio po zatrudnieniu przechodzą intensywne szkolenia związane z organizacją pracy w firmie oraz realizowanymi zadaniami. Ci, którzy wybiorą pracę w obszarze finansowo-księgowym i są zainteresowani rozwojem swojej ścieżki kariery w tej dziedzinie, otrzymują wsparcie firmy w pogłębianiu tych kwalifikacji. HP GBC oferuje pracownikom możliwość zdobycia rozległego doświadczenia zawodowego w obsłudze międzynarodowych projektów biznesowych, ukończenia profilowych studiów podyplomowych oraz otrzymania kwalifikacji zawodowych.

Praca dla specjalistów w Centrum Doskonałości HP (Centre of Excellence)
Finansiści posiadający doświadczenie zawodowe mogą rozwijać swoje umiejętności w Centrum Doskonałości Finansowej (CoE) HP, które specjalizuje się w obsłudze procesów finansowych na potrzeby korporacji HP w Europie i na świecie. CoE zajmuje się między innymi opracowywaniem analiz finansowych, strategii i raportów, controllingiem, wsparciem procesów biznesowych oraz przygotowywaniem prognoz i budżetów. Ośrodek konsoliduje procesy biznesowe w jednym miejscu, aby na podstawie zdobytej wiedzy i doświadczenia opracować najlepsze sposoby ich realizacji, zapewniające optymalizację kosztów i zwiększenie efektywności działania całej globalnej korporacji Hewlett-Packard. Center of Excellence HP oferuje szeroki przekrój stanowisk – począwszy od analityka finansowego, a skończywszy na stanowiskach menedżerskich i dyrektorskich. Osoby zainteresowane pracą w Centrum Doskonałości HP powinny posiadać ugruntowaną wiedzę z zakresu finansów (w tym controllingu, audytu, podatków, księgowości, rachunkowości zarządczej, analizy finansowej i kredytowej) oraz dobrze władać językiem angielskim. Istotne są także zdolności komunikacyjne, ponieważ codzienna praca w CoE wymaga stałego kontaktu z klientem. W przypadku bardziej specjalistycznych stanowisk, np. w dziale skarbu czy audytu wewnętrznego wymagane są bardziej sprofilowane umiejętności zawodowe.

Informacje o Globalnym Centrum Biznesowym Hewlett-Packard
Globalne Centrum Biznesowe jest częścią amerykańskiego koncernu Hewlett-Packard.
Obecnie w Polsce funkcjonują dwa oddziały HP GBC − we Wrocławiu od 2005 roku oraz w Łodzi od 2012 roku, które zajmują dziś jedną z wiodących pozycji w globalnej strukturze koncernu.
Firma HP GBC specjalizuje się w dostarczaniu nowoczesnych usług dla biznesu z zakresu finansów i księgowości, HR, sprzedaży i marketingu, przetwarzania danych i dostarczania informacji oraz zarządzania łańcuchem dostaw. Świadczy usługi dla klienta wewnętrznego, czyli koncernu HP w zakresie usług wspólnych, w tym centrów doskonałości oraz dla zewnętrznych klientów firmy (BPO – Business Process Outsourcing). HP GBC jest jednym z członków założycieli ABSL (Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych), organizacji branżowej reprezentującej w Polsce sektor SSC/BPO. W swych ośrodkach we Wrocławiu i w Łodzi zatrudnia obecnie kilka tysięcy osób.

Koncern HP tworzy nowe rozwiązania technologiczne, które mają znaczący wpływ na życie ludzi, biznes, instytucje rządowe i społeczeństwo. Jako największa na świecie firma technologiczna, HP dostarcza szerokie portfolio produktów, obejmujące urządzenia drukujące, komputery osobiste, a także oprogramowanie, usługi i infrastrukturę informatyczną, które umożliwiają przedsiębiorstwom i instytucjom rozwiązywanie ich problemów. Więcej informacji na temat HP można znaleźć pod adresem www.hp.com.

ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants) jest największą i najszybciej rozwijającą się międzynarodową organizacją zrzeszającą specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości. ACCA oferuje rozpoznawalne na całym świecie kwalifikacje przeznaczone dla osób, które chcą rozwijać swoją karierę w obszarze rachunkowości, finansów i zarządzania.
Na świecie organizacja wspiera 162 000 członków oraz 428 000 studentów w 173 krajach. W Polsce do organizacji należy 1300 członków, a kolejne 3200 osób jest w trakcie zdobywania kwalifikacji. Organizacja współpracuje z ok. 8500 pracodawców, wśród których wyróżnia szczególnie przedsiębiorstwa inwestujące w kapitał ludzki. Firmy, które wspierają rozwój zawodowy swoich pracowników otrzymują status ACCA Approved Employer.
Celem ACCA jest również działanie na rzecz interesu publicznego, szerzenie wiedzy, tworzenie dobrych praktyk oraz dzielenie się nimi ze środowiskiem finansistów.

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych