Fundusze małych i średnich spółek przebojem 2013 roku

Choć wyraźnie słabszy, grudzień nie powinien popsuć nastrojów inwestorom lokującym oszczędności w funduszach inwestycyjnych, bo podsumowanie całego ubiegłego roku wychodzi dla nich znacznie korzystniej.

Ostatni miesiąc 2013 roku nie był szczególnie udany dla większości właścicieli jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Oczekiwany co roku przez inwestorów tzw. rajd Św. Mikołaja, czyli grudniowe zwyżki cen akcji, tym razem nie wystąpiły. Stało się wręcz przeciwnie i wszystkie główne warszawskie indeksy giełdowe zaliczyły w grudniu spadki w granicach od ok. 4,5 proc. (sWIG80) do ok. 7,1 proc. (WIG20). W efekcie, z przeszło 400 monitorowanych przez nas funduszy inwestycyjnych, na plusie grudzień zakończyło 151, czyli ponad jedna trzecia wszystkich.

Spośród funduszy inwestujących przede wszystkim na polskim rynku, w grudniu najlepiej wypadły fundusze obligacji, które średnio zyskały 0,7 proc. Fundusze pieniężne średnio zarobiły 0,3 proc., a fundusze obligacji korporacyjnych 0,2 proc. Zyskami mogą cieszyć się jeszcze tylko posiadacze jednostek walutowych funduszy akcji amerykańskich (średnio plus 1,8 proc.) oraz funduszy akcji europejskich rynków rozwiniętych (plus 1,1 proc.).

Pozostałym kategoriom funduszy nie udało się wyjść ponad zero. Największe miesięczne straty zanotowali uczestnicy funduszy akcji tureckich, których średni wynik za grudzień wyniósł minus 17 proc. Fundusze akcji polskich małych i średnich spółek średnio straciły 4,1 proc., a uniwersalne fundusze polskich 5,2 proc.

Choć wyraźnie słabszy, grudzień nie powinien jednak psuć nastrojów inwestorom lokującym oszczędności w funduszach inwestycyjnych, bo podsumowanie całego ubiegłego roku wychodzi dla nich znacznie korzystniej, gdyż na plusie zakończyło go ponad 70 proc. funduszy. Największe powody do zadowolenia mają tu przede wszystkim ci wszyscy, którzy przed rokiem podjęli ryzyko inwestycji w fundusze akcji. Szczególnie dużo zyskali właściciele jednostek funduszy akcji polskich małych i średnich spółek, które w rok średnio zarobiły 31,3 proc., a zyski najlepszych przekroczyły 40 proc.

Dwucyfrowe średnie zyski przyniosły także fundusze akcji amerykańskich (w PLN stopa zwrotu wyniosła 24,1 proc.), fundusze europejskich rynków rozwiniętych (w PLN 14,5 proc.), fundusze mieszane zagraniczne aktywnej alokacji (13 proc.), fundusze globalnych rynków rozwiniętych (12,9 proc.) oraz uniwersalne fundusze polskich akcji (11,2 proc.).

Stopy zwrotu funduszy na koniec listopada br. wg kategorii
fundusz 1M 3M 6M 12M▼ 24M 36M
akcji polskich małych i średnich spółek -4,10% 4,30% 20,50% 31,10% 53,60% 11,90%
akcji amerykańskich (waluta) 1,80% 8,00% 16,50% 25,50% 33,90% 21,70%
akcji amerykańskich -0,20% 4,90% 7,60% 24,10% 24,00% 28,20%
akcji europejskich rynków rozwiniętych (waluta) 1,10% 6,60% 15,50% 20,60% 45,90% 26,30%
akcji europejskich rynków rozwiniętych -2,20% 2,20% 11,20% 14,50% 31,30% 19,60%
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji -1,40% 3,40% 8,30% 13,00% 27,60% 7,40%
akcji globalnych rynków rozwiniętych -0,80% 2,70% 5,00% 12,90% 24,70% 9,70%
akcji polskich uniwersalne -5,20% 2,50% 14,10% 11,20% 30,90% 0,20%
akcji zagranicznych sektora nieruchomości -6,00% 0,50% -1,70% 5,30% 13,20% -30,60%
mieszane polskie zrównoważone -3,00% 1,50% 8,00% 4,20% 20,60% 1,30%
dłużne europejskie uniwersalne -1,30% -0,70% -2,60% 3,80% 5,00% 16,30%
dłużne polskie korporacyjne 0,20% 1,10% 2,40% 3,80% 8,40% 14,40%
mieszane polskie stabilnego wzrostu -1,60% 1,50% 5,50% 3,30% 15,40% 6,70%
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne 0,30% 0,80% 1,90% 3,20% 9,10% 13,60%
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu 0,00% 0,80% -1,10% 2,60% 4,20% 7,80%
mieszane polskie aktywnej alokacji -4,10% 0,40% 6,10% 2,10% 10,90% -6,20%
dłużne polskie uniwersalne 0,70% 1,40% 2,40% 2,00% 12,50% 17,90%
dłużne europejskie uniwersalne (waluta) -0,20% 0,90% 1,60% 1,90% 11,70% 11,20%
akcji azjatyckich bez Japonii -1,50% 3,10% 4,50% 1,80% 10,40% -9,30%
dłużne polskie papiery skarbowe 0,70% 1,30% 2,10% 1,50% 12,60% 18,40%
dłużne zagraniczne (PLN) -1,80% -1,60% -5,00% 0,10% 0,30% 11,00%
dłużne USA uniwersalne (waluta) 0,00% 1,10% 2,10% -0,90% 9,90% 10,00%
mieszane zagraniczne zrównoważone -2,40% -0,70% -1,50% -1,30% 5,50% 0,90%
akcji rosyjskich -0,20% -0,60% 3,50% -1,80% 1,70% -14,80%
akcji europejskich rynków wschodzących -7,00% -3,60% -0,50% -2,80% 19,20% -9,60%
akcji globalnych rynków wschodzących -2,40% 0,30% 4,70% -3,30% 5,40% -12,70%
dłużne USA uniwersalne -2,20% -2,50% -7,40% -3,70% -4,50% 9,00%
akcji tureckich -17,00% -16,20% -26,10% -27,80% 5,70% -27,80%
Źródło: Analizy Online.

Najsłabiej w 2013 roku wypadły fundusze akcji tureckich, średnio tracąc 27,8 proc. Fundusze inwestujące na rynkach rozwijających się w ogóle przyniosły inwestorom sporo rozczarowań. Fundusze europejskich rynków wschodzących średnio straciły 2,8 proc., a fundusze globalnych rynków wchodzących 3,3 proc.

O największym rozczarowaniu można by mówić w kontekście wyników odnotowanych w ubiegłym roku przez fundusze polskich obligacji, gdyby nie to, że było to akurat łatwe do przewidzenia. Fundusze dłużne polskich papierów skarbowych zakończyły rok ze średnim zyskiem w wysokości 1,5 proc. Fundusze dłużne uniwersalne zanotowały 2-proc. średnią stopę zwrotu. Na tym tle pozytywnie wypadły fundusze polskich obligacji korporacyjnych, średnio zyskując w ciągu roku 3,8 proc. Najlepsze z nich zarobiły nawet ponad 6 proc.

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych