Raport Money.pl. Gdzie po kredyt w rachunku firmowym

Kredyt w rachunku firmowym jest bardziej dostępny i tańszy od innych form kredytowania działalności gospodarczej. Dzięki temu jest prostym i popularnym sposobem rozwiązania czasowych problemów z płynnością finansową firmy.

Pożyczka, której wysokość może wynieść ponad milion złotych (np. w banku BNP Paribas i Raiffeisen Polbank) umożliwia terminowe regulowanie zobowiązań oraz realizowanie nowych inwestycji nawet w sytuacji braku środków na rachunku bieżącym.

Istotną zaletą kredytu w rachunku jest możliwość wielokrotnego korzystania z niego i to bez konieczności całkowitej spłaty. Wpłaty realizowane na konto w pierwszej kolejności spłacają zadłużenie, dzięki czemu przyznany limit odnawia się. Dodatkowo spada wysokość odsetek, które naliczane są jedynie od wykorzystanej części.

O przyznanie limitu kredytowego w rachunku bieżącym mogą się starać firmy, które działają na rynku przynajmniej od roku. Od tej zasady są jednak wyjątki: dla PKO BP i Idea Banku staż firmy nie ma znaczenia – o limit kredytowy mogą się starać przedsiębiorcy, którzy dopiero rozpoczynają swoją działalność. Sześciomiesięczny staż wystarczy w przypadku ING Banku Śląskiego, ale tylko w sytuacji kredytu z zabezpieczeniem. W Raiffeisen Polbank po pół roku mogą o kredyt starać się przedstawiciele wybranych zawodów (np. prawnicy i lekarze). Pozostali dopiero po 18 miesiącach. Jeszcze dłuższego doświadczenia wymagają m.in. Nordea Bank, Credit Agricole Bank i Bank Pocztowy. Tam kredyt może zostać uruchomiony firmom, które działają na rynku od minimum 24 miesięcy.
Kredyty w rachunku firmowym
l.p. bank oprocentowanie opłata za rozpatrzenie wniosku / opłata przygotowawcza prowizja za uruchomienie kredytu prowizja za odnowienie limitu prowizja od niewykorzystanej kwoty
1 Alior Bank indywidualnie indywidualnie indywidualnie indywidualnie indywidualnie
2 Bank Pocztowy 10,90% 0% 3,99% 1,99% 0%
3 Bank BGŻ indywidualnie – prowizja za rozpatrzenie wniosku: min. 0,1% min. 100 zł
– prowizja przygotowawcza: min .2% min. 500 zł1 0% min. 2%, min. 300 zł 2,50%
4 BNP Paribas indywidualnie 0% 2,50% 2,50% 0,25% miesięcznie (0,2% miesięcznie dla wolnych zawodów)
5 BOŚ Bank indywidualnie 0,1%, min. 100 zł, max. 500 zł2 3%, min.500 zł 2%, min. 200 zł 3%
6 Bank Zachodni WBK indywidualnie min. 3,5% 0% 1,5%, min. 200 zł min. 2%
7 Credit Agricole indywidualnie 0% od 1,5% od 1,25% 0%
8 Getin Noble Bank indywidualnie 0% od 0,5 %, min. 500 zł od 0,5 %, min. 500 zł od 0,1%
9 Idea Bank 0% do 5 000 zł wykorzystania kredytu, 15,99% powyżej 5 000 zł 0% 0% 2,99% 0%
10 Idea Bank od 8,99% 0% 2,99% 2,99% 0,15% miesięcznie
11 ING Bank Śląski
4,5% – linia z zabezpieczeniem 7,5% – linia bez zabezpieczenia 0% 0%3 2%, min. 200 zł 0%
12 Meritum Bank od 11,9% 0% od 3% 2% 0%
13 Bank Millenium 7% 0% 1%, min. 200 zł 1%, min. 200 zł 1%
14 Nordea Bank 12,10% 2,5%, min. 200 zł 0% 2,5%, min. 200 zł 0%
15 Nordea Bank indywidualnie od 1,5%, min. 300 PLN 0% od 1,5%, min. 300 zł 0%
16 PKO Bank Polski4 indywidualnie 0% od 2% od 2% 0,2% miesięcznie od średniego salda niewykorzystanego kredytu
17 Raiffeisen Polbank indywidualnie 0% 2,50% 2,50% 0%

Opracowanie: Money.pl na podstawie informacji z banków

1) prowizja za rozpatrzenie wniosku zaliczana jest na poczet prowizji przygotowawczej
2) w przypadku pozytywnej decyzji prowizja za rozpatrzenie wniosku zaliczana jest na poczet prowizji przygotowawczej
3) Prowizja za uruchomienie limitu 0 zł w okresie promocji. Standardowo 2% od kwoty kredytu
4) możliwość zabezpieczenia kredytu w formie gwarancji de minimis udzielanej przez BGK

Kredyt w rachunku firmowym zazwyczaj przyznawany jest na rok z możliwością odnowienia. Za przyznanie i odnowienie limitu banki naliczają prowizję. Nawet jeśli uda się jej uniknąć w pierwszym roku (np. korzystając z promocji w Banku ING), to kilkuprocentowa opłata po 12 miesiącach jest standardem.

Metodologia badania
W drugiej połowie listopada została wysłana do 26 banków prośba o przedstawienie oferty limitu kredytowego w rachunku firmowym. Wg założeń o kredyt w wysokości 20 tys. złotych wnioskuje firma, która działa od 24 miesięcy i jest jednoosobową działalnością gospodarczą rozliczaną w formie Księgi Przychodów i Rozchodów. Średni roczny przychód firmy to 250 tys. zł, a dochód 150 tys. złotych. Firma do tej pory nie posiadała żadnych zobowiązań kredytowych. W odpowiedzi otrzymaliśmy 17 aktualnych ofert ujętych w zestawieniu.

******************************
Autor: Konrad Pluciński, Money.pl
******************************
Powyższy tekst można opublikować w całości lub wykorzystać jego fragmenty we własnych publikacjach za podaniem źródła: Money.pl
******************************

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych