Lokaty: wczorajszy zysk wyższy niż dzisiejsze oprocentowanie

Niska inflacja wciąż sprzyja amatorom oszczędzania na bankowych lokatach. Zakładane przed rokiem 12-miesięczne depozyty terminowe ponownie dały realnie zarobić ponad 3 proc.

Oszczędności odłożone przed rokiem do „skarpety” straciły na wartości 0,8 proc. Tyle bowiem wyniósł publikowany przez Główny Urząd Statystyczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. W znacznie lepszej znaleźli się klienci banków, którzy zdecydowali się na założenie lokaty. Roczne depozyty ze stałym oprocentowaniem zakładane w październiku ubiegłego roku oferowały średnio 5,19 proc. nominalnego zysku. Po uwzględnieniu 19-proc. podatku oraz inflacji lokaty te realnie zarobiły 3,38 proc. wobec 3,04 proc. miesiąc wcześniej i tylko 0,68 proc. rok wcześniej.

Realne zyski z najlepszych depozytów, które w październiku ubiegłego roku oprocentowane były powyżej 6 proc. przekroczyły 4 proc. Najgorsze zaś dały zarobić poniżej 2,5 proc.

Średni realny zysk z 12-miesięcznych zakończonych lokat

Źródło: Open Finance.

Dla porównania, rzeczywista rentowność inwestycji w fundusze lokujące środki głównie w obligacjach skarbowych wyniosła średnio 3,06 proc. Fundusze dłużne uniwersalne dały zarobić przeciętnie o 0,08 pkt proc. więcej, a realna stopa zwrotu z funduszy obligacji korporacyjnych wyniosła o 0,24 pkt proc. mniej. W tym ostatnim przypadku jest to jednak efekt zaniżania średniej przez kiepskie wyniki inwestycyjne jednej z instytucji. Przeciętna realna stopa z rocznej inwestycji w fundusze gotówkowe i pieniężne wyniosła natomiast 2,5 proc.

Mniej niż lokaty dały zarobić także obligacje skarbowe ze stałym oprocentowaniem. Realna stopa zwrotu z dwulatek kupowanych w październiku ubiegłego (po 12 miesiącach inwestycji) wynosi 2,66 proc. Wyższe zyski (także po roku inwestycji) zagwarantowały zmiennokuponowe obligacje 4- i 10-letnie. Realna stopa zwrotu osiągnęła dla nich odpowiednio 3,63 i 3,87 proc., a więc była wyższa niż w przypadku przeciętnej lokaty.

A co z lokatami zakładanymi aktualnie? Zależy jaką prognozę inflacji przyjąć. W najnowszej projekcji Narodowy Bank Polski podaje, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w trzecim kwartale przyszłego roku wyniesie ok. 1,6 proc. r/r. Ale już prognoza zawarta w ankiecie makroekonomicznej NBP zakłada 2 proc. r/r. W zależności od założeń realna stopa zwrotu z dwunastomiesięcznych lokat wyniesie więc średnio 0,07-0,47 proc.

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych