Finansowanie Dostawców dostępne na Aleo

ING udostępnił usługę finansowania dostawców na platformie handlowo-aukcyjnej dla firm www.aleo.pl. Teraz wybrane przez firmę faktury mogą zostać sfinansowane przed terminem płatności w prosty i szybki sposób.

„Liczba firm zarejestrowanych na platformie Aleo przekroczyła już 2000. Mam nadzieję, że taka dynamika będzie się utrzymywać przez kolejne tygodnie. Obecnie pracujemy nad wdrożeniem kolejnych produktów i usług ułatwiających wymianę handlową między firmami i zawieranie transakcji na platformie Aleo. Teraz udostępniliśmy finansowanie dostawców, które ułatwi realizację procesów zakupowych oraz sprzedaży poprzez finansowanie faktur. Kolejne rozwiązania przed nami” – powiedział Michał Bolesławski, wiceprezes ING Banku Śląskiego.

Aby skorzystać z nowej usługi, odbiorca wnioskuje w ING Banku Śląskim o limit na finansowanie dostawców. Następnie są określane podstawowe parametry produktu, m.in. wysokość limitu, maksymalny termin finansowania pojedynczej wierzytelności oraz koszt finansowania. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji, podpisywana jest z odbiorcądokumentacja kredytowa.

Korzyści z nowej usługi dla odbiorcy:

możliwość poprawy warunków handlowych, w tym wydłużenia terminu płatności lub/i obniżenia ceny;
możliwość wyboru wierzytelności do sfinansowania;
możliwość finansowania części faktury;
bezpłatny dostęp do narzędzia online, umożliwiającego szybkie i łatwe rozliczenie transakcji;
brak opłat za udostępnienie i korzystanie z usługi.

Korzyści dla dostawcy:

należności powstałe ze sprzedaży towarów i usług w tzw. kredycie kupieckim mogą zostać sfinansowane przed terminem płatności, nawet w dniu wystawienia faktury, co pozwala na zwiększenie sprzedaży oraz poprawę płynności finansowej firmy;
proste koszty finansowania – jedna opłata;
łatwe i szybkie rozliczanie transakcji dzięki bezpłatnemu dostępowi do pełnej obsługi on-line (e-moduł Finansowanie Dostawców w serwisie Aleo);
minimum formalności;
ING Bank Śląski przejmuje ryzyko braku wypłacalności odbiorcy.

Fakturę może wprowadzić do serwisu zarówno dostawca, jak i odbiorca. Odbiorca akceptuje zgłoszoną fakturę, po czym dostawca zleca jej finansowanie do banku. Następnie bank wypłaca środki na rachunek dostawcy, a w terminie płatności pobiera kwotę sfinansowanej wierzytelności z rachunku odbiorcy.

Przypominamy, że www.aleo.pl to pierwsze na polskim rynku kompleksowe i zaawansowane narzędzie do zarządzania procesem zakupowym i sprzedażowym dla firm. Z platformy handlowo-aukcyjnej mogą korzystać firmy reprezentujące różne branże, m.in.: usługi, produkcja, handel.To narzędzie skierowane głównie do pracowników odpowiedzialnych za wszelkiego rodzaju zakupy produktów i usług, od prostych zamówień na materiały codziennego użytku, po zaopatrzenie produkcji i zakupy inwestycyjne, jak również dla handlowców oferujących gotowe produkty oraz startujących w przetargach. Więcej na www.aleo.pl

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych