Fundusze: obligacje korporacyjne gromią skarbowe

Od początku roku średnia stopa zwrotu fundusze polskich obligacji korporacyjnych wynosi już 3,3 proc. Jeśli tempo wzrostu utrzyma się, najlepsze z nich na koniec roku będą mogły pochwalić się zyskami rzędu 6-7 proc.

Rozpoczęcie cyklu obniżek stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej pod koniec ubiegłego roku, definitywnie zakończyło hossę na rynku polskich obligacji skarbowych. Skończyły się też świetne czasy dla posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, lokujących w papiery emitowane przez skarb państwa. Jeszcze na koniec ubiegłego roku średnia dwunastomiesięczna stopa zwrotu funduszy polskich obligacji skarbowych wynosiła 11 proc., zaś najlepszy fundusz uzyskał wynik przekraczający 20 proc.

Tegoroczne wyniki funduszy dłużnych skarbowych oraz funduszy dłużnych uniwersalnych (też inwestujących w znacznym stopniu w papiery skarbowe, ale już nie wyłącznie), nie zachwycają. W istocie, po przeszło trzech kwartałach, średnio ledwo wychodzą na plus. Pierwsze z nich notują średni wynik na poziomie 0,4 proc., a drugie 0,7 proc.

Stopy zwrotu funduszy polskich papierów dłużnych

grupa funduszy

miesiąc

trzy
miesiące

pół
roku

rok

dwa
lata

trzy
lata

od
początku
roku

dłużne polskie korporacyjne

0,6%

1,3%

2,5%

4,5%

8,1%

11,2%

3,3%

dłużne polskie papiery skarbowe

1,3%

-0,1%

-0,1%

4,5%

13,0%

16,4%

0,4%

dłużne polskie uniwersalne

0,9%

0,3%

0,8%

4,1%

12,3%

15,5%

0,7%

Stan na 4 października 2013 r. Źródło: Analizy Online, obliczenia Open Finance.

Na tym tle bardzo pozytywnie wyróżniają się fundusze polskich obligacji korporacyjnych. Od początku roku ich średnia stopa zwrotu wynosi 3,3 proc. Lepsza koniunktura w segmencie funduszy obligacji korporacyjnych została szybko dostrzeżona przez część inwestorów, co widoczne jest choćby po saldzie wpłat i umorzeń do tych funduszy. Od stycznia do sierpnia bieżącego roku fundusze dłużne papierów skarbowych oraz uniwersalne, wg danych serwisu Analizy Online, zanotowały odpływ kapitału blisko 2,7 mld zł, podczas gdy dokładnie w tym samym czasie, do funduszy polskich obligacji korporacyjnych napłynęło blisko 3,4 mld zł.

Najlepszy z funduszy obligacji korporacyjnych, fundusz zamkniętych subGO Obligacje 1, od początku roku do 4 października zanotował 6,8-proc. wzrost wyceny aktywów przypadających na certyfikat inwestycyjny. Najlepszy fundusz otwarty, Copernicus Dłużnych Papierów Korporacyjnych, może pochwalić się stopą zwrotu w wysokości 5,6 proc. Statystyki psuje Idea Premium SFIO, który od początku roku przyniósł stratę w wysokości 7,6 proc. Problemy tego funduszu ciągną się już od kilkunastu miesięcy, a ich pierwotną przyczyną były problemy spółek budowlanych. Gdyby pominąć wynik Idea Premium SFIO przy wyliczaniu średniej, to tegoroczny wynik funduszy obligacji korporacyjnych podskoczyłby z 3,3 do 4,1 proc.

Jeśli tempo, w jakim rosną zyski funduszy obligacji korporacyjnych, utrzyma się do końca roku, to najlepsze z nich z łatwością powinny przynieść zyski przekraczające 6 proc., a być może i 7 proc. w skali roku, natomiast średnia może wynieść nawet ok. 5,4-5,5 proc. Inwestorzy, którzy zdecydowali się na taką inwestycję wraz z początkiem tego roku, mają więc powody do zadowolenia, zwłaszcza, jeśli rozważali inwestycje typu obligacje skarbowe czy depozyty bankowe. Przypomnijmy, że na początku stycznia, najlepsze oferty banków dotyczące rocznych lokat mieściły się w zakresie 5,5-6 proc., zaś obecnie jest to już tylko 3,2-3,7 proc.

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych