Prezes NIK dla Money.pl: Prześwietlimy budżet i duże przetargi

– Kontrola budżetu musi być dobrze przygotowana, tak, by dotknąć najistotniejszych problemów związanych z jego wykonaniem – mówi Krzysztof Kwiatkowski, w wywiadzie dla Money.pl. Prezes NIK-u zapowiada, że kontrolerzy pojawiać się będą szczególnie tam, gdzie wydawane są największe publiczne pieniądze.

Tylko jedna czwarta wniosków o konieczności zmiany przepisów prawa skierowana do Sejmu z NIK-u, została rozpatrzona pozytywnie. Czy praca kontrolerów poszła na marne?

– To sytuacja rzeczywiście nie do przyjęcia. Zmiana tego stanu rzeczy jest jednym z moich priorytetów – zapowiada Krzysztof Kwiatkowski w rozmowie z Money.pl. – Dlatego będę kładł nacisk na prace, które wzmocnią nasz autorytet w relacjach z parlamentem i prokuraturą. Tak, by głos NIK-u, dotyczący zmian prawa był słyszany.

Kwiatkowski proponuje zwiększenie kompetencji sejmowej komisji do spraw kontroli państwowej, z którą NIK współpracuje na bieżąco.

– Będzie ona otrzymywać zbiorcze zestawienie wniosków de lege ferenda, co umożliwi jej kierowanie pytań do ministerstw lub innych komisji sejmowych na temat przygotowywania wnioskowanych przez NIK zmian w prawie. Z inicjatywą ustawodawczą mogą wyjść posłowie we współpracy z naszymi prawnikami – tłumaczy prezes Najwyższej Izby Kontroli.

Szef NIK tłumaczy też, jak poprawić współpracę z prokuraturą. Nagminnie bowiem zdarza się, że zawiadomienia kierowane przez Izbę do prokuratury nie kończą się wszczęciem postępowania, mimo że kontroler informował o uzasadnionym przypuszczeniu popełnienia przestępstwa.

– Nie chcę teraz rozstrzygać czy zawiadomienia były dobrze przez NIK przygotowane, czy też prokuratura zbyt lekko do nich podchodziła – ocenia Kwiatkowski. – Mam konkretną propozycję, jak można to poprawić. Już wkrótce przedstawię ją Prokuratorowi Generalnemu. Konieczny będzie dodatkowy wysiłek nie tylko z naszej strony, także ze strony prokuratorów, ale na pewno warto go podjąć.

Krzysztof Kwiatkowski ujawnia, co znajdzie się w najbliższym czasie w kręgu szczególnego zainteresowania kontrolerów NIK. – Zajmiemy się obszarami, gdzie istnieje ryzyko wystąpienia nieprawidłowości systemowych, gdzie zaangażowane są największe środki publiczne. Interesować nas będą przetargi na budowę dróg, inwestycje informatyczne, wykorzystanie funduszy europejskich. Tym bardziej, że Komisja Europejska wkrótce otrzyma więcej możliwości odebrania dotacji unijnych – tłumaczy prezes NIK. – Dotychczas, jeśli w jakimś projekcie pojawiał się błąd, to można było w miejsce wadliwego wprowadzić inny projekt. Ale w nowej perspektywie może to być trudniejsze. Jeśli zostaną wykryte jakieś poważne nieprawidłowości w projekcie, Komisja Europejska będzie mogła odebrać przyznane pieniądze. Przepadną one bezpowrotnie. Nie zastąpimy już wadliwego projektu innym.

Najważniejsza coroczna kontrola NIK to jednak badanie prawidłowości wykonania budżetu państwa. Krzysztof Kwiatkowski zapewnia, że o stronniczości – wywodzi się wszak z Platformy Obywatelskiej, a ministrowi Jackowi Rostowskiemu opozycja zarzuca prowadzenie kreatywnej księgowości – nie może być mowy.

– To bardzo ważna kontrola. Angażuje nas przynajmniej przez cztery miesiące. Nie mam żadnej wątpliwości, że ta kontrola musi być pogłębiona i dobrze przygotowana. Tak, by dotknąć najistotniejszych problemów związanych z wykonaniem budżetu – tłumaczy prezes NIK w Money.pl. – Każda kontrola, także budżetowa ma wskazać na problemy, nieprawidłowości, ale także zaproponować we wnioskach, co trzeba zrobić, aby kontrolowana instytucja w przyszłości prawidłowo wydawała publiczne pieniądze. Jeśli jednak kontroler zakwalifikuje nieprawidłowości jako złamanie prawa, to NIK podejmuje wówczas przewidziane przepisami działania, kierując sprawę do rzecznika dyscypliny finansów publicznych, albo do prokuratury.

Kwiatkowski broni też kontrolerów, którzy zajmowali się kwestią przekazania przez Ministerstwo Sportu pieniędzy na koncert Madonny w Warszawie.

– W tej sprawie kontrolerzy podjęli właściwą decyzję. Pieniądze publiczne muszą być wydawane na podstawie zapisów ustawowych. Izba powiadomiła rzecznika dyscypliny finansów publicznych. Teraz on oceni sprawę – komentuje Krzysztof Kwiatkowski. – A jeśli chodzi o raporty NIK, to już wkrótce pojawią się informacje o sieciach gazowych, koncesjach lotniczych, wydobyciu gazu łupkowego, nocnej i świątecznej opiece medycznej, kontraktowaniu usług przez NFZ. To sprawy bardzo ważne dla wszystkich.

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych