Aquis Exchange partnerem biznesowym GPW

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie podpisała dziś umowę nabycia 30% udziałów w Aquis Exchange Ltd. z siedzibą w Wielkiej Brytanii
Umowa stanowi podstawę do wspólnego rozwoju innowacyjnej oferty na europejskim rynku akcji

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, największa giełda w Europie Centralnej oraz Aquis Exchange, wielostronna platforma obrotu (Multilateral Trading Facility, MTF) przygotowująca uruchomienie1 paneuropejskiego rynku obrotu akcjami zawarły w dniu dzisiejszym porozumienie o długoterminowej współpracy i partnerstwie.

Zgodnie z umową GPW:

obejmie akcje dające prawo do 30% głosów na walnym zgromadzeniu Aquis Exchange,
będzie miała prawo do 30% udziału w zyskach spółki,
będzie miała prawo do powołania dwóch swoich reprezentantów w skład Board of Directors spółki.

Całkowita wartość transakcji wyniesie do 5 mln GBP, a inwestycja zostanie sfinansowana ze środków własnych GPW.

Celem tej inwestycji jest zwiększenie dywersyfikacji źródeł przychodów Grupy GPW, wzmocnienie marki i pozycji Giełdy na międzynarodowych rynkach finansowych, w tym dalsze umacnianie roli warszawskiej giełdy jako dominującego ośrodka finansowego w regionie CEE.

Podpisana dziś umowa uwzględnia strategiczne interesy GPW w zakresie rozwoju centrum finansowego Europy Centralnej w Warszawie, a ewentualne plany Aquis Exchange dotyczące działalności w tym regionie będą ustalane wspólnie z GPW.

– Polski rynek kapitałowy wciąż daje wiele możliwości rozwoju dla GPW i znajduje się w centrum naszego zainteresowania, ale w stale zmieniającym się, wymagającym i wysoce konkurencyjnym otoczeniu rynkowym, dywersyfikacja biznesu, również na poziomie międzynarodowym, jest nieodzowna. Niedawne poszerzenie działalności warszawskiej giełdy o rynki towarowe, a teraz inwestycja w Aquis Exchange to przykłady takiej strategii. Umiędzynarodowienie naszego biznesu ma znaczenie fundamentalne. GPW jest obecnie największą giełdą w Europie Centralnej z udziałem w obrotach akcjami w regionie na poziomie 65 proc.2 ale wciąż szukamy nowych możliwości dalszego rozwoju. Naszym credo jest realizacja tych celów z odważnymi wizjonerami, takimi jak twórcy Aquis Exchange.– powiedział Adam Maciejewski, Prezes GPW.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że GPW wybrała nas na partnera w realizacji swojej międzynarodowej strategii. Dla nas niezależność ma tak duże znaczenie, że posiadanie udziałowca o randze warszawskiej giełdy, która nie jest ani naszym klientem ani konkurentem, jest wysoce pożądane. Ta inwestycja zabezpiecza naszą pozycję biznesową w przeddzień rozpoczęcia działalności. Liczymy, że współpraca z GPW pozwoli na przeniesie naszego innowacyjnego modelu pobierania opłat transakcyjnych na pan-europejski rynek obrotu akcjami. – skomentował zawarcie umowy Alasdair Haynes, Aquis Exchange CEO.

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych