Fundusze polskich obligacji zanotowały w czerwcu spore straty

Po wzrostowym maju, czerwiec przyniósł spadek wartości jednostek uczestnictwa większości funduszy inwestycyjnych. Na skutek pogorszenia nastrojów na światowych rynkach kapitałowych, na przeszło 400 monitorowanych przez nas funduszy otwartych, ostatni miesiąc na minusie zakończyło ponad 86 proc. z nich.

Szczególnie pokrzywdzeni są posiadacze funduszy akcji, zwłaszcza tych zaliczanych do grona funduszy rynków wschodzących. Najsłabiej wypadły fundusze akcji tureckich. W ciągu zaledwie miesiąca wycena ich jednostek uczestnictwa stopniała średnio o 15,6 proc. Tureckim akcjom, które przez dłuższy czas były ulubieńcami inwestorów, poza wpływem globalnego pogorszenia nastrojów, zaszkodziły społeczne protesty, bezpardonowo tłumione przez tamtejsze władze. Ale negatywny sentyment wśród inwestorów dotknął także szereg innych rynków zaliczanych do grona rozwijających się. Argentyńska giełda straciła blisko 15 proc., w Brazylii spadki przekroczyły 11 proc. Shanghai Composite Index stopniał zaś o 14 proc. Spadki rzędu 5-10 proc. zanotowało też większość europejskich parkietów, zarówno tych zaliczanych do rynków rozwiniętych, jak i tych z polityczno-gospodarczego obszaru kontynentu, do którego zalicza się i Polskę. Przełożyło się to na wyniki funduszy akcji globalnych i europejskich rynków wschodzących, które średnio straciły w czerwcu odpowiednio 8,7 i 8 proc.

Spośród głównych wskaźników warszawskiej giełdy najwięcej, bo 9,7 proc., stracił WIG20. Indeks szerokiego rynku, WIG, zakończył miesiąc na 6,4-proc. minusie. Ale już akcje małych i średnich spółek oparły się niedźwiedziom. Indeks średnich spółek, mWIG40, stracił bowiem 1,3 proc., zaś wskaźnik najmniejszych firm wręcz zyskał 1,7 proc. W efekcie posiadacze jednostek uczestnictwa uniwersalnych funduszy polskich akcji średnio stracili 4,7 proc., natomiast funduszy akcji polskich małych i średnich spółek ledwie -0,7 proc.

Spadkom na giełdzie towarzyszyło osłabienie złotego, które wpłynęło pozytywnie na wyniki funduszy inwestujących w aktywa denominowane w walutach. I stąd jedynie dwie kategorie funduszy – dłużne europejskie uniwersalne i dłużne zagraniczne (PLN) – zakończyły czerwiec na plusie. W pierwszym przypadku średni zysk wyniósł 1,8 proc., a w drugim 0,4 proc.

Stopy zwrotu funduszy na koniec czerwca br. wg kategorii

fundusz

1M▼

3M

6M

12M

24M

36M

dłużne europejskie uniwersalne

1,8%

3,5%

6,6%

6,9%

17,2%

15,3%

dłużne zagraniczne (PLN)

0,4%

0,8%

5,3%

3,1%

18,1%

11,0%

dłużne polskie korporacyjne

-0,3%

1,0%

1,3%

2,7%

8,7%

14,6%

gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne

-0,3%

0,4%

1,3%

4,5%

9,2%

13,8%

akcji polskich małych i średnich spółek

-0,7%

5,5%

8,8%

19,3%

-3,5%

4,7%

dłużne USA uniwersalne

-1,1%

-1,8%

4,0%

-0,7%

22,2%

9,9%

dłużne europejskie uniwersalne (waluta)

-1,4%

0,1%

0,3%

5,6%

8,5%

9,5%

dłużne polskie uniwersalne

-1,8%

0,0%

-0,4%

5,6%

12,1%

18,3%

akcji amerykańskich

-2,1%

1,4%

15,3%

13,8%

20,3%

26,2%

dłużne polskie papierów skarbowych

-2,2%

-0,5%

-0,3%

6,2%

13,1%

18,8%

mieszane zagraniczne aktywnej alokacji

-2,2%

1,6%

4,4%

14,5%

0,0%

8,1%

mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu

-2,3%

-1,5%

3,7%

2,2%

10,0%

10,3%

akcji zagranicznych sektora nieruchomości

-2,6%

4,6%

7,1%

21,6%

-18,0%

-24,5%

dłużne USA uniwersalne (waluta)

-2,9%

-2,8%

-2,9%

3,2%

4,7%

11,5%

mieszane polskie stabilnego wzrostu

-3,3%

-0,9%

-2,0%

5,1%

0,8%

7,8%

akcji amerykańskich (waluta)

-4,0%

0,3%

7,7%

14,8%

1,0%

18,8%

akcji globalnych rynków rozwiniętych

-4,3%

-0,7%

7,5%

14,9%

12,6%

12,2%

mieszane polskie aktywnej alokacji

-4,7%

-1,9%

-3,7%

2,1%

-11,0%

-3,4%

akcji polskich uniwersalne

-4,7%

-0,4%

-2,6%

9,1%

-10,5%

2,0%

mieszane polskie zrównoważone

-4,8%

-1,6%

-3,5%

6,6%

-4,8%

2,8%

mieszane zagraniczne zrównoważone

-4,8%

-2,6%

0,2%

6,1%

2,0%

8,4%

akcji rosyjskich

-4,9%

-6,1%

-5,1%

1,2%

-14,2%

-6,2%

akcji europejskich rynków rozwiniętych

-5,3%

0,6%

3,0%

16,1%

9,2%

12,5%

akcji europejskich rynków rozwiniętych (waluta)

-6,2%

-1,3%

4,4%

24,6%

10,3%

20,9%

akcji azjatyckich bez Japonii

-6,7%

-4,7%

-2,5%

6,7%

-5,5%

-5,4%

akcji europejskich rynków wschodzących

-8,0%

-4,8%

-2,3%

12,1%

-4,4%

2,7%

akcji globalnych rynków wschodzących

-8,7%

-7,6%

-7,7%

2,8%

-12,0%

-5,5%

akcji tureckich

-15,6%

-11,9%

-2,3%

14,5%

18,7%

1,8%

Źródło: Analizy Online.

Czerwiec był też niewątpliwie wyjątkowo bolesnym miesiącem dla osób, które zainwestowały w fundusze polskich obligacji. Już w maju rentowność polskich papierów sporo wzrosła, ale w czerwcu zjawisko to tylko nabrało tempa. Rentowność obligacji dziesięcioletnich wzrosła z 3,6 do 4,35 proc., czyli o ponad jedną piątą. Wynikający z tego spadek cen obligacji w portfelach funduszy przełożył się na znaczny, bo 2,4-proc. średni spadek wartości jednostek funduszy obligacji skarbowych. Fundusze obligacji uniwersalnych straciły 1,8 proc. Na tym tle nieźle wypadły fundusze obligacji korporacyjnych, tracąc średnio 0,3 proc.

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych