Meritum Bank wyemitował obligacje o wartości 67 mln zł

Meritum Bank, w ramach Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych, wyemitował obligacje serii B o wartości 67 mln zł. Zainteresowanie emisją ze strony inwestorów było znacznie wyższe niż szacował Bank, który spodziewał się uplasować 30-50 mln zł.
Meritum Bank wyemitował 6.720 sztuk 8-letnich obligacji podporządkowanych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10.000 zł każda i terminie wykupu 29 kwietnia 2021 roku. Oprocentowanie obligacji jest zmienne i ustalane jako WIBOR6M powiększony o marżę w wysokości 580 pb. W pierwszym okresie odsetkowym wynosi ono 8,98 proc..
¬– Wyniki drugiej w historii Meritum Banku emisji obligacji oceniamy bardzo pozytywnie. Zainteresowanie ze strony inwestorów było znacznie wyższe niż się spodziewaliśmy – powiedział Piotr Urbańczyk, Prezes Zarządu Meritum Banku. – To dla nas wyraz zaufania ze strony inwestorów i potwierdzenie, że wierzą oni w kierunek rozwoju Banku, jaki realizujemy. Ale to także zobowiązanie, by efektywnie wykorzystać powierzony nam kapitał – dodał.
Emisja miała charakter emisji niepublicznej, skierowanej do instytucji finansowych.
Zamiarem Banku jest wprowadzenie obligacji serii B do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (Catalyst).
Meritum planuje także wystąpienie do Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażenie zgody na zaklasyfikowanie środków pozyskanych z emisji obligacji do funduszy uzupełniających Banku. Zwiększona w ten sposób baza kapitałowa stanowić będzie fundament do dalszej realizacji wieloletnich planów Meritum Banku.
W maju ubiegłego roku Meritum Bank wyemitował obligacje o wartości 26 mln zł. Wówczas obligacje Banku były po raz pierwszy notowane na ASO Bond Spot prowadzonym przez Catalyst.

Kontakt:
Małgorzata Dłubak
Rzecznik prasowy
Meritum Banku

kom. +48 608 499 209
mail: rzecznik@meritumbank.pl

Meritum Bank kieruje swoją ofertę do średniozamożnych klientów indywidualnych, mikro- i małych firm oraz osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą. Do najmocniejszych stron oferty Banku, dedykowanej tym segmentom klientów należą: nowoczesna i przyjazna dla klienta platforma e bankingowa, konkurencyjna oferta depozytowa, a także bardzo atrakcyjna oferta dla firm mikro.

Ważnym filarem działalności Meritum Banku jest rozwój produktów z obszaru consumer finance. Bank oferuje pełen zakres produktów kredytowych, w tym popularne kredyty gotówkowe, konsolidacyjne i karty kredytowe. Paletę produktów uzupełniają kredyty ratalne. W 2011 roku Bank rozpoczął współpracę z Tesco, w ramach której pod marką Tesco Finanse oferuje szeroką gamę produktów kredytowych.

Wyróżnikiem Meritum Banku jest także zróżnicowana sieć kanałów dystrybucji: bankowość online, sieć placówek własnych i partnerskich (łącznie 156 placówek), pośredników finansowych, a także sprzedaż kredytów ratalnych poprzez sklepy.

Bank działa pod brandem Meritum od 2009 roku. Jego akcjonariuszami są: fundusz inwestycyjny Innova/4 L.P., któremu doradza Innova Capital, a także Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz WCP COOPERATIEF U.A. (filia prywatnego funduszu Wolfensohn Capital Partners).

Więcej informacji na temat oferty Meritum Banku można znaleźć na stronie www.meritumbank.pl.

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych