Fundusze akcji amerykańskich spółek zarobiły najwięcej

W marcu, tak samo jak w całym pierwszym kwartale, największe zyski spośród funduszy inwestycyjnych przyniosły te inwestujące w akcje spółek amerykańskich. Z kolei najgorszą inwestycją okazały się fundusze akcji polskich.

Ponad połowa – dokładnie 53 proc. – spośród ponad 400 monitorowanych przez nas otwartych funduszy inwestycyjnych zakończyła marzec na plusie. Jest to zatem wynik nieco lepszy od zanotowanego w lutym (44 proc.). Jak widać zamieszanie z Cyprem, choć bardzo medialne, wywarło jednak umiarkowany wpływ na rynki i generalnie nie było specjalnie dotkliwy dla amatorów funduszy, choć nie dla wszystkich.

Częściowo dzięki wzrostom cen akcji, a częściowo dzięki osłabieniu złotego wobec dolara, grupą funduszy, która przyniosła inwestorom najwyższe zyski, były fundusze akcji amerykańskich. Średnia miesięczna stopa zwrotu w przypadku złotowych jednostek uczestnictwa wyniosła 4,9 proc. Skalę wpływu kursu walutowego na ten wynik obrazuje zysk zanotowany na jednostkach rozliczanych w dolarach, który wyniósł 1,6 proc.

Powody do zadowolenia z osłabienia złotego mają też z pewnością osoby, które zainwestowały w fundusze papierów dłużnych denominowanych w amerykańskiej walucie. Licząc w złotych średni zysk w przypadku tej kategorii produktów sięgnął 3,6 proc. Dla porównania, w dolarach było to 0,1 proc.

Po dwóch kolejnych miesiącach kończonych na minusach, w marcu zyski pokazały funduszy polskich obligacji. Strategie uniwersalne przyniosły inwestorom średnio 0,1 proc. zysku, ale już te opierające się wyłącznie na papierach skarbowych dały zarobić 0,6 proc. Na 0,3-proc. plusie miesiąc zakończyły także fundusze rynku pieniężnego. Natomiast w przypadku wszystkich pozostałych kategorii funduszy, których polityka inwestycyjna koncentruje się na krajowym rynku, mieliśmy do czynienia ze względnie niewielkimi, ale jednak stratami. Najsłabiej wśród nich, a jednocześnie wśród wszystkich 26 kategorii funduszy, wypadły fundusze akcji polskich uniwersalne, notując średnio 2,1-proc. stratę. Zdecydowanie lepiej wypadły fundusze akcji polskich małych i średnich spółek, które co prawda również zakończyły miesiąc na minusie, ale dużo mniejszym (-0,3 proc.).

Stopy zwrotu funduszy na koniec marca br. wg kategorii

fundusz

1M↓

3M

6M

12M

24M

36M

akcji amerykańskich

4,9%

13,8%

10,0%

8,7%

15,6%

26,6%

dłużne USA uniwersalne

3,6%

5,9%

4,6%

7,9%

25,2%

29,6%

mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu

3,1%

5,3%

5,6%

6,5%

11,3%

18,1%

akcji globalnych rynków rozwiniętych

3,1%

8,3%

9,7%

12,1%

7,4%

16,5%

dłużne zagraniczne (PLN)

2,3%

4,5%

4,5%

7,0%

18,0%

23,0%

akcji amerykańskich (waluta)

1,6%

7,3%

5,3%

1,0%

-2,2%

6,9%

akcji europejskich rynków rozwiniętych (waluta)

1,4%

5,8%

11,1%

18,0%

10,3%

17,9%

mieszane zagraniczne zrównoważone

1,0%

2,8%

5,0%

5,3%

2,9%

11,0%

dłużne europejskie uniwersalne

1,0%

3,0%

4,4%

6,2%

14,1%

18,1%

akcji europejskich rynków wschodzących

0,6%

2,6%

10,5%

12,9%

-5,6%

4,9%

dłużne polskie papiery skarbowe

0,6%

0,0%

4,1%

8,3%

16,3%

18,9%

gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne

0,3%

0,9%

2,7%

5,0%

10,1%

14,1%

dłużne europejskie uniwersalne (waluta)

0,2%

0,2%

2,6%

5,5%

9,3%

8,9%

dłużne USA uniwersalne (waluta)

0,1%

-0,1%

1,4%

3,8%

9,0%

14,7%

dłużne polskie uniwersalne

0,1%

-0,4%

3,4%

7,0%

14,8%

17,5%

akcji azjatyckich bez Japonii

-0,2%

2,2%

6,0%

5,6%

-4,3%

1,6%

akcji polskich małych i średnich spółek

-0,3%

3,2%

10,5%

4,2%

-13,6%

-5,4%

mieszane polskie stabilnego wzrostu

-0,4%

-1,1%

3,6%

4,8%

1,7%

6,6%

mieszane zagraniczne aktywnej alokacji

-0,5%

2,8%

9,5%

7,7%

-3,9%

5,7%

akcji zagranicznych sektora nieruchomości

-0,6%

2,4%

10,2%

3,9%

-29,4%

-30,4%

dłużne polskie korporacyjne

-0,7%

0,2%

1,3%

2,6%

9,2%

14,6%

akcji europejskich rynków rozwiniętych

-0,8%

2,3%

6,8%

10,6%

5,5%

11,5%

mieszane polskie zrównoważone

-1,3%

-2,0%

3,9%

6,2%

-4,9%

1,7%

akcji globalnych rynków wschodzących

-1,4%

-0,1%

3,7%

1,8%

-9,3%

0,7%

mieszane polskie aktywnej alokacji

-1,5%

-1,9%

2,8%

0,4%

-10,8%

-2,6%

akcji polskich uniwersalne

-2,1%

-2,2%

4,8%

4,2%

-13,0%

-1,8%

Źródło: Analizy Online.

W podsumowaniach dwóch ostatnich miesięcy zwracaliśmy uwagę na relatywnie dobre wyniki funduszy korporacyjnych papierów dłużnych w porównaniu z funduszami obligacji uniwersalnych i skarbowych. Jak można przeczytać w powyższej tabeli, marzec fundusze te zakończyły średnio na całkiem sporym, 0,7-proc. minusie, niwelując niemal cały zysk wypracowany w poprzednich dwóch miesiącach. Trzeba tu jednak odnotować, że tak słaby wynik to zasługa tylko jednego z trzynastu funduszy należących do tej grupy. Felernym funduszem po raz kolejny na przestrzeni ostatnich miesięcy okazał się Idea Premium, tracąc tylko w marcu przeszło 12 proc. Gdyby wyłączyć go z tej grupy przy obliczaniu średniej, wyniosłaby ona plus 0,3 proc.

Podobnie jak i w marcu, najlepszą inwestycją pierwszego kwartału były fundusze akcji amerykańskich (średnio 13,8 proc. zysku), a najgorsza fundusze akcji polskich uniwersalne (średnio 2,2 proc. straty).

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych