Polscy milionerzy coraz bardziej świadomie zabezpieczają przyszłość najbliższych i ciągłość pokoleniowych fortun

Noble Bank prezentuje rozwiązania private banking w zakresie transferu majątku

W dojrzały wiek wkracza właśnie pierwsze pokolenie polskich milionerów, którzy budowali swoje fortuny po 89 roku. Po raz pierwszy od lat, w Polsce pojawia się wyzwanie mądrego przekazania poważnego dziedzictwa finansowego. Zapewnienie komfortu i bezpiecznej przyszłości najbliższym to jeden z priorytetów, które towarzyszą dziś tworzeniu wieloletnich strategii inwestycyjnych i zarządzania majątkiem najzamożniejszych Polaków. Noble Bank, pionier rynku private banking, prezentuje nowe rozwiązania w zakresie transferu majątku
– kompleksowe doradztwo oraz nowe usługi, m.in. Last Will. Elastyczne, dopasowane do konkretnych sytuacji narzędzia, pozwalają przekazać nawet najwyższe kwoty w najkrótszym czasie, przy zachowaniu struktury podziału majątku, zgodnej z życzeniem inwestora. Pozwalają także oszczędzić czas i pieniądze, które w razie niespodziewanej śmierci właściciela majątku, zostałyby pochłonięte przez tradycyjne postępowanie spadkowe.

Nowe trendy na rynku

Dominującą tendencją na rynku private banking jest w ostatnich latach rozwój w kierunku coraz bardziej kompleksowej obsługi. Rynek oparty na tym modelu ewoluuje w stronę tzw. family office – zarządzania wszystkimi sprawami majątkowymi oraz podatkowymi, prawnymi i księgowymi rodziny. Trendowi temu towarzyszy wzrost zainteresowania usługą, która na rynkach zachodnioeuropejskich jest od lat jednym z kluczowych elementów doradztwa private banking: najzamożniejsi Polacy coraz bardziej świadomie podchodzą do kwestii transferu majątku. W dojrzały wiek wkracza właśnie pierwsze pokolenie polskich milionerów, którzy budowali swoje fortuny po 89 roku. Doradztwo
w zakresie mądrego przekazania poważnych rodzinnych majątków wysuwa się coraz częściej na pierwszy plan wśród oczekiwań bardzo zamożnych Klientów.

„Zgodnie z filozofią Banku na pokolenia, celem naszych działań jest zawsze pomoc w tworzeniu prawdziwego dziedzictwa. Odpornego na próbę czasu, niejasnych uwarunkowań prawnych i nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Zapewnienie komfortu i bezpiecznej przyszłości najbliższym – partnerom, dzieciom czy wnukom naszych Klientów – to jeden z priorytetów, które towarzyszą tworzeniu wieloletnich strategii zarządzania majątkiem. Zgodnie z tradycjami bankowości prywatnej, w takim modelu bankier staje się często biznesowym powiernikiem i przyjacielem domu – stoi na straży rodzinnych interesów, a często także tajemnic Klienta. W przypadku dziedziczenia majątku ma to szczególne znaczenie – bank może pomóc nie tylko w uchronieniu dużej części majątku przed długim
i niejasnym postępowaniem spadkowym, ale także w zarządzaniu majątkiem zgodnie z wolą dysponenta np. w skomplikowanej sytuacji rodzinnej” – mówi Filip Karkosz, Senior Private Bankier, Noble Bank.

W zakresie zarządzenia transferem majątku mamy do czynienia z kilkoma wyzwaniami, w których pomoc banku okazuje się często szczególnie istotna:

1. Awaryjne dyspozycje w bezpiecznym miejscu

Przede wszystkim – zwykle najbliższa rodzina i spadkobiercy nie mają szczegółowej wiedzy na temat dziedziczonego majątku. „Nasi Klienci, najczęściej intensywnie żyjący prywatni przedsiębiorcy, zarządzają finansami sami i nie obciążają najbliższych codziennymi decyzjami o podejmowanych działaniach. W przypadku nieszczęśliwego wypadku czy śmierci właściciela majątku, bankier staje się często jedyną osobą, która jest w stanie udzielić rodzinie pełnej informacji nt. stanu jego finansów, przeprowadzić spadkobierców przez status inwestycji, a także poinformować ich jak zarządzać majątkiem po śmierci Klienta, zgodnie z poczynionymi za życia ustaleniami. Wiemy z doświadczenia, że dla naszych biznesowych partnerów, świadomość, że deponują taką wiedzę w dobrych rękach, zabezpieczając tym samym byt rodziny w trudnej chwilach, jest bardzo ważna” – mówi Filip Karkosz, Senior Private Bankier, Noble Bank.

By dodatkowo zabezpieczyć zachowanie wszelkich dyspozycji inwestorów, na wypadek ich nagłej śmierci czy wypadku, Noble Bank oferuje posiadaczom rachunku bankowego aplikację Personal Net Worth, a w jej ramach usługę Last Will – Ostatnie Wola. Umożliwia ona, w razie kryzysowej sytuacji, przesłanie zdefiniowanych wcześniej przez posiadacza rachunku wiadomości określonym osobom. W takiej wiadomości może zostać zawarta informacja na temat posiadanych aktywów, wskazówki związanie z ich dalszym pomnażaniem, ale także wiadomości o charakterze osobistym. Aplikacja prowadzi użytkownika krok po kroku przez proces sporządzenia dyspozycji – od wskazania adresata, z którym bank ma się w przyszłości skontaktować, przez dodanie załączników którymi mogą być np. elektroniczne wersje dokumentów, przez sporządzenie treści dyspozycji.

2. Zniwelowanie ryzyka długich formalności spadkowych w nietypowych sytuacjach

Wyzwaniem w zarządzeniu transferem majątkowym są często skomplikowane sytuacje rodzinne Klientów – np. przekazanie majątku partnerom w nieformalnym związku czy spadkobiercom
o różnym stopniu pokrewieństwa. Wielu Klientów chce zapewnić pełną kontrolę nad precyzyjnym zarządzeniem częściami majątku, niezależnie od terminu realizacji formalnego testamentu – tak, by zniwelować ryzyko przedłużających się kwestii formalnych, wpływających na nie konfiktów etc. Odpowiednie zaplanowanie inwestycji i przekazanie jasnych wytycznych zarządzającemu nimi bankierowi, a także rodzinie, znacznie upraszcza ten proces i pozwala wdrożyć rozwiązania, których życzył sobie sam inwestor.

3. Szybki dostęp do środków

I wreszcie, kluczową kwestią, w zarządzeniu którą może pomóc Bank, są problemy związane z dostępem do środków po śmierci. Standardowo, w sytuacji pozostawionych po śmierci rachunków, wyłączona ze spadku (a więc dostępna szybko dla najbliższych) jest tylko dwudziestokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, ogłaszanego przez Prezesa GUS – czyli ok. 75 tys. złotych. Noble Bank daje Klientom możliwość skorzystania z produktów finansowych, które umożliwią osobom uprawnionym dostęp do zainwestowanych środków bez konieczności udziału w postępowaniu spadkowym.

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych