Wysoka ocena transzy euroobligacji w CHF

Agencje Standard and Poor’s oraz Moody’s nadały wysokie oceny ratingowe dla emitowanych w sierpniu tego roku transzy obligacji w wysokości 500 mln CHF. Odpowiednio na poziomie A- oraz na poziomie A2.

W sierpniu 2012 r. PKO Bank Polski wyemitował euroobligacje na kwotę 400 mln CHF. Następnie Bank wyemitował papiery na kwotę 100 mln CHF w ramach tzw. TAP, czyli mechanizmuwyemitowania dodatkowej kwoty do poprzedniej emisji. Łącznie uplasował zatem 500 mln CHF i była to kwotowo największa emisja dla podmiotu z Europy Środkowej i Wschodniej.

Emisję w wysokości 400 mln franków szwajcarskich wyróżniały bardzo korzystne parametry cenowe oraz minimalna premia za ponowne wyjście na rynek. Historycznie żadna polska spółka nie uzyskała tak atrakcyjnych warunków. Przy emisji na kwotę 100 mln CHF Bank uzyskał jeszcze lepszą cenę, bowiem wyemitował obligacje powyżej ceny nominalnej – po 100,25, co przekłada się na spread na poziomie 230,9 punktów bazowych, czyli o 9 punktów niżej niż przy pierwszym otwarciu książki.

Aktualnie koszty finansowania długiem dla PKO Banku Polskiego są wyraźnie niższe niż dla wielu zagranicznych instytucji, np. dla banku Santander czy Unicredit, które w ostatnich dniach plasowaly emisje po znacznie wyższych spreadach.

Obligacje wyemitowane zostały w ramach programu emisji euroobligacji EMTN ustanowionego przez PKO Finance AB na rzecz PKO Banku Polskiego. Niezabezpieczony dług emitowany w ramach programu EMTN posiada nadany przez Standard and Poor’srating A- oraz A2, nadany przez Moody’s.

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych