Wpływ nowych regulacji Komisji Europejskiej na polski rynek energii elektrycznej MIFID II • EMIR • REMIT

9 października 2012, Sala Notowań GPW, Warszawa

Konferencja jest pierwszym krokiem, zainicjowanym zarówno przez świat nauki, jak i przedstawicieli sektora elektroenergetyki w wykreowaniu świadomości co do przyszłych zagrożeń, jakie potencjalnie są związane z nowymi regulacjami oraz zainicjowaniu dyskusji i niezbędnych działań, mających na celu przygotowanie się do nowych warunków funkcjonowania na hurtowym rynku energii. Stąd niezwykle istotne jest przygotowanie polskich przedsiębiorstw energetycznych (i to zarówno wytwórców, jak i spółek obrotu) do nowych regulacji oraz ich wcześniejsze aktywne uczestnictwo w działaniach lobbingowych, mających na celu możliwie jak największe osłabienie negatywnego wpływu tych regulacji na krajową elektroenergetykę.

Informacje i zgłoszenia: www.energiacon.pl.

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych