Mieszkaniówka: deweloperzy na hamulcu ręcznym

Zgodnie z oczekiwaniami, w maju zanotowaliśmy wyhamowanie rynku mieszkaniowego. Jest to spowodowane przyspieszeniem z poprzednich miesięcy, za którym stała nadchodząca ustawa deweloperska.

Zgodnie z najnowszymi danym Głównego Urzędu Statystycznego, w maju wydano o 1/5 mniej pozwoleń na budowę lokali mieszkalnych niż miesiąc wcześniej, jeszcze większy spadek (o prawie 25 proc.) zanotowaliśmy w liczbie rozpoczętych budów. Porównując jednak okresy 12-miesięczne budowlanka wciąż jest na fali wzrostowej, a to z powodu dynamicznych wzrostów w poprzednich kilku miesiącach spowodowanych pośpiechem deweloperów przed wchodzącą w życie pod koniec kwietnia ustawą deweloperską, która nałożyła na nich wiele nowych obowiązków.

W ostatnich 12 miesiącach łącznie oddano do użytkowania 141,9 tys. mieszkań, o 14,1 tys. (11,1 proc.) więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Za takim wynikiem stoi dynamiczny wzrost na rynku deweloperskim – w ujęciu rocznym wzrost liczby oddanych przez firmy deweloperskie mieszkań wyniósł prawie 19 proc., dla klientów indywidualnych wzrost jest dużo skromniejszy i wynosi 7,5 proc.

Mieszkania, których budowę rozpoczynano w kolejnych 12-miesięcznych okresach

Mieszkania, których budowę rozpoczęto
w ostatnich 12 miesiącach Zmiana
r/r Zmiana m/m
165 450 6,37% -0,41%
Źródło: dane GUS, obliczenia Open Finance

W rocznym ujęciu liczby rozpoczętych budów dynamika jest skromniejsza, łącznie rozpoczęto budowę 165,5 tys. mieszkań (o 6,4 proc. więcej niż rok wcześniej). Ponad połowę z tej liczby to budowy rozpoczęte przez deweloperów (87,3 tys. budów). Różnica w dynamice pomiędzy deweloperami i klientami indywidualnymi jest jeszcze bardziej znacząca niż w mieszkaniach oddanych do użytkowania. Jeśli chodzi o mieszkania przeznaczone na sprzedaż wzrost wyniósł 19,9 proc., natomiast wśród lokali budowanych indywidualnie zanotowaliśmy spadek o 1,8 proc. Spowolnienie rynku widać w ujęciu miesięcznym. W maju tego roku deweloperzy rozpoczęli o 46,2 proc. mniej budów niż w kwietniu. Majowy wynik deweloperów jest też o 12 proc. niższy od średniej za poprzednie 12 miesięcy.

Mieszkania, na realizację których wydawano pozwolenia
w kolejnych 12-miesięcznych okresach

Mieszkania, na realizację których wydano
pozwolenia w ostatnich 12 miesiącach Zmiana
r/r Zmiana m/m
187 763 5,61% -0,55%
Źródło: dane GUS, obliczenia Open Finance

Podobnie wygląda sytuacja w liczbie pozwoleń na budowę. Łącznie z ostatnich 12 miesiącach wydano ich 187,8 tys., z czego 88,2 to zasługa deweloperów, a 94 tys. to pozwolenia indywidualne. U deweloperów liczba ta jeast o 22,8 proc. wyższa niż rok wcześniej, a u klientów indywidualnych o 5,1 proc. niższa niż w analogicznym okresie. Podobnie jak w przypadku rozpoczętych budów w ujęciu miesięcznym widać, że w kwietniu deweloperzy się sprężyli, by otrzymać jak najwięcej pozwoleń. W maju br. liczba wydanych deweloperom pozwoleń była o 42 proc. niższa niż w kwietniu i o 24 proc. niższa niż średnia za poprzednich 12 miesięcy.

Mieszkania oddawane do użytkowania w kolejnych 12-miesięcznych okresach

Mieszkania oddane do użytkowania
w ostatnich 12 miesiącach Zmiana
r/r Zmiana m/m
141 916 11,05% 0,91%
Źródło: dane GUS, obliczenia Open Finance

Marcin Krasoń, Open Finance
Komentarz i prognoza

Majowy słabszy wynik budowlanki w zakresie wydanych pozwoleń na budowę i rozpoczętych budów jest efektem marcowego i kwietniowego przyspieszenia wśród deweloperów. Zgodnie z oczekiwaniami majowe wyniki nie są już tak dobre, oczekujemy podobnych wyników w najbliższych miesiącach. Dynamiczne zmiany dotyczą wydanych pozwoleń i rozpoczętych budów, gdyż kroki te pozwalają na wystawienie mieszkania na sprzedaż, a to warunek konieczny do uniknięcia najtrudniejszych zapisów ustawy deweloperskiej.

Marcin Krasoń, Open Finance

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych